arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i kemins didaktik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 april

 • Sök jobbet senast

  5 juni

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 230 anställda och omsätter 220 miljoner kronor. Vid institutionens sju program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom kandidat- och masterporgram, högskoleingenjörs- och civilingenjörsprogram samt lärarprogam. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom.

Beskrivning av forskningsprojektet: Modellering är en kärnaktivitet inom kemin, ett sätt för att förstå, analysera och fånga de väsentliga aspekterna av kemiska fenomen, på både molekylär och makroskopisk nivå. Matematik används ofta för att konstruera och analysera modeller och utgör därmed såväl språket för att beskriva processer och mekanismer, som vägen till insikter och förutsägelser i samspel med de bakomliggande kemiska principerna. Forskningen inom denna doktorandanställning fokuserar på att utveckla kunskap om hur universitetsstudenters förståelse för kemi bidrar till, och interagerar med, användningen av matematik i problemlösningsprocesser. Forskningen syftar till att bidra med både teoretiska och praktiska insikter kring hur studenter navigerar i det interdisciplinära gränslandet mellan kemi och matematik.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt och seminarier som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Anställningen förlängs då i motsvarande omfattning.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav:


- Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom området kemi, alternativ ämneslärarutbildning med kemi som huvudämne.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Kurser i matematik inom algebra och analys, eller motsvarande, minst 15 hp.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha förmåga att klara forskarutbildningen.

Meriterande:


- Fördjupade studier i matematik är särskilt meriterande.
- Fördjupade studier i andra ämnen av relevans för anställningen, exempelvis inom utbildningsvetenskap eller fysikalisk kemi är meriterande.
- Mycket goda kunskaper i svenska, norska eller danska, i tal och skrift, är meriterande.
- Erfarenhet av att undervisa kemi, matematik, eller naturvetenskap är meriterande.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i http://regler.uu.se/.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Även kontaktinformation till minst två referenspersoner ska ingå.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av Felix Ho, 018-471 6579 eller 070 1679529, felix.ho@kemi.uu.se. Maja Elmgren 018-471 1332 eller 070 425 0987 maja.elmgren@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 5 juni 2020, UFV-PA 2020/1467.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2020-09-01 Visstidsanställning