arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i kemi med särskild inriktning mot proteinvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 september

 • Sök jobbet senast

  22 oktober

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Doktorand i kemi med särskild inriktning mot proteinvetenskap 
med placering vid Kemi, IFM

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär forskningsstudier av amyloidproteiner med fokus på proteinveckning och felveckning inom neurodegenerativa sjukdomar. Speciellt är interaktioner med sjukdomsanknutna proteinvarianter av amyloid-beta, prionproteinet och Tau av intresse. Utryck av proteiner sker i E. coli celler och/eller i Drosophila Melanogaster samt i detektion i vävnadsprover. I arbetet ingår proteinrening, biokemiska metoder (mass-spektrometri, PAGE, westernblotting samt ELISA) och biofysikaliska mätmetoder såsom spektroskopi: fluorescens, NMR, och cirkulärdikroism, samt spridningstekniker med Röntgenstrålning och DLS.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

Du ska ha universitetsexamen (Master eller Civ. Ing.) inom kemisk biologi, kemiprogram, eller motsvarande. Du har företrädelsevis utbildning med inriktning mot proteinvetenskap. Erfarenhet av amyloidstudier, proteinrening och fluorescensspektroskopi är mycket meriterande. Arbetet kräver att obehindrat kunna läsa och skriva på engelska.

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

1 januari 2020

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.  

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 22 oktober 2019. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.