arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i kemi med fokus på Single-Entity Electrochemistry

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 januari

 • Sök jobbet senast

  15 februari

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://www.kemi.uu.se/om-oss/inst-for-kemi-ang/.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Isolerad-enhetselektrokemi (IEE eller ”single entitity electrochemistry, SEE”) är ett nytt forskningsfält med stor potential för att generera grundläggande förståelse för stokastiska processer och ultrakänslig analys. IEE är baserat på att mäta en elektrokemiska signal från en enskilt enhet eller entitet (t.ex. en cell, en partikel eller en isolerad molekyl). Projektet fokuserar på att analysera redoxproteiner och ämnar att utveckla en ny experimentplattform för att detektera elektrontransport från ett isolerat redoxenzym.

Elektrontransportsreaktioner, utförda av redoxaktiva proteiner, är en essentiell komponent i flera viktiga biologiska processer, som t.ex. fotosyntesen, respiration och DNA-syntes. Utöver detta har även flera sjukdomar, som t.ex. Alzheimer, diabetes, samt hjärt- och kärlsjukdomar, tillskrivits redoxproteiner. I nuläget används framförallt flouresence- och kraftspektroskopi för att studera isolerade redoxprotiner. Elektrokemiska metoder är däremet betydligt mindre använda, trots att de är extremt väl lämpade för att studera elektrontransportsreakioner.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav:


- Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom området elektrokemi, fysikalisk kemi eller relaterat ämnesområde.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande: Praktisk erfarenhet av elektrokemi, bio-elektrokatalys, isolerad-enhetselektrokemi, och/eller mikrofabrikationsmetoder är starkt meriterande.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2021-04-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Alina Sekretareva (alina.sekretareva@kemi.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2021, UFV-PA 2021/29.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2021-04-01 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning