arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i kemi inom Företagsforskarskolan: Skogsindustriella processer

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  2 augusti

Om jobbet

Ny forskning pekar på en stor potential för resurseffektiv flisningsteknik och mer effektiva impregneringsprocesser.

Inom ramen för Företagsforskarskolan söker vi i samarbete med MoRe Research en doktorand till ett projekt om flisning och impregnering. Välkommen med din ansökan senast 2 augusti 2021.

Studieuppgifter

Doktorandstudierna syftar till en doktorsexamen där huvuduppgiften är forskning inom projektet "Resurseffektiv flisning och förbättrad impregnering av flis för skogsindustriella processer" med stöd från https://www.umu.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/forskarskolor/foretagsforskarskolan/ och https://more.se/">https://more.se/">https://more.se/">https://more.se/. Vid sidan av forskningsuppgiften ingår även deltagande i forskarutbildningskurser.

Du kommer att ingå i en internationell forskargrupp inriktad mot bioraffinaderiprocesser och speciellt skogsindustriella processer. Vår forskning utförs i laboratorier vid https://www.umu.se/kemiska-institutionen/, som är en del av KBC https://www.umu.se/kemiskt-biologiskt-centrum/, samt vid https://www.ri.se/sv/high-coast-innovation-park-ett-internationellt-samlingsnamn-for-domsjoomradet">https://www.ri.se/sv/high-coast-innovation-park-ett-internationellt-samlingsnamn-for-domsjoomradet i Örnsköldsvik, där vi samverkar med bl.a. enheter inom https://www.ri.se/sv som https://more.se/">https://more.se/">https://more.se/">https://more.se/ och http://www.processum.se/sv/, samt med företag inom bioraffinaderibranschen och den skogliga sektorn. Forskningen omfattar såväl grundläggande som tillämpade aspekter på vedråvara och är även en del av aktiviteterna inom den strategiska forskningssatsningen https://www.bio4energy.se/">https://www.bio4energy.se/ och mer specifikt inom forskningsplattformen https://www.bio4energy.se/">https://www.bio4energy.se/research/research-platforms.html. https://www.bio4energy.se/">https://www.bio4energy.se/ erbjuder bl.a. forskarutbildningskurser inom ramen för Bio4Energy Graduate School.

Det aktuella forskningsprojektet fokuserar på initiala moment vid konvertering av vedråvara för skogsindustriella processer, mer specifikt flisning och impregnering. Forskningen omfattar såväl etablerade skogsindustriella processer som nya bioraffinaderiprocesser där vedråvara flisas och genomgår impregnering i samband med hydrotermisk förbehandling inför biokemisk konvertering. Vår tidigare forskning inom området har visat på god potential för ny teknik inom områdena flisning och impregnering. Projektet kommer att nyttja pilot- och demonstrationsanläggningar på https://www.ri.se/sv/high-coast-innovation-park-ett-internationellt-samlingsnamn-for-domsjoomradet">https://www.ri.se/sv/high-coast-innovation-park-ett-internationellt-samlingsnamn-for-domsjoomradet och utföras i nära samverkan med https://more.se/">https://more.se/">https://more.se/">https://more.se/. Vi samverkar även med aktörer som t.ex. https://www.processum.se/sv/, https://multichannelsweden.se/ och https://www.sekab.com/sv/.

Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå.

Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs.

Ytterligare utbildning inom kemiteknik, bioresursteknik eller annan skogsindustriell kemi och kemiteknik är meriterande.

Du kommer att arbeta såväl i grupp som självständigt. Det är därför viktigt att du som person är initiativtagande, visar självständighet mot uppsatta mål, samt har en god samarbetsförmåga.

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet

Företagsforskarskolan är en multidisciplinär forskarskola där projekten är baserade på samarbeten mellan Umeå universitet och externa organisationer. Doktoranderna inom Företagsforskarskolan utgör en interdisciplinär grupp som, förutom varje enskild forskningsspecialisering, erbjuds ett skräddarsytt kurspaket som skapar en stark plattform för framtida arbete inom forskning och utveckling.

Villkor för anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I anställningen kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max. 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Studieort är Örnsköldsvik.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

- CV
- Ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen samt dina skäl att söka utbildningsplatsen
- Styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev. andra intyg
- Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 2 augusti 2021. Intervjuer kan komma att genomföras löpande.

Närmare upplysningar lämnas av professor Leif Jönsson, tfn: 090-7866811, e-post: mailto:leif.jonsson@umu.se.

Information om oss

Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, biologisk kemi, miljö- och biogeokemi och teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-biologiskt centrum. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida: http://www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning