arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Kemi avseende synkrotron och neutronstudier av fastfasbatterier

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 juni

 • Sök jobbet senast

  15 juli

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 230 anställda och omsätter 220 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom/

Programmet Strukturkemi vid Institutionen för kemi – Ångström har sedan många år en verksamhet inriktad på utveckling av material och tillämpningar inom batteriområdet: Ångström Advanced Battery Center. Vi tar fram nya elektrod- och elektrolytmaterial, karaktäriserar dessa, förbättrar materialen med avseende på batteriprestanda samt studerar grundläggande kemiska egenskaper i batterier med både experimentella och teoretiska metoder. Forskningen är därmed både grundläggande och tillämpad.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt
Fastfasbatterier är ett expandernade tillämpningsområde där elektrolytens funktion och kompatibilitet med elektroderna är avgörande för batteriets presentanda. Mycket av den grundläggande ytkemin och transportegenskaperna i dessa system är dock relativt outforskade. I detta doktorandprojekt kommer detta att utforskas med avancerad forskningsinfrastruktur, inte minst synkrotron- och neutronkällor, för bildbehandling och analys.  

Arbetsuppgifter

Utförande av syntes och fabirkation av relevanta fastfaselektrolyter, implementering av dessa i batterier, samt elektrokemisk cykling av batterierna under det att kemiska och elektrokemiska processer studeras me synkrotron- och neutronstrålning – ex-situ, in-situ och in operando. Målet är att klarlägga och förstå ytkemi, reaktivitet, transportproceser och morfologisk utveckling. Arbetet innebär internationellt samarbete. Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav


- Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom kemi, fysik eller materialvetenskap.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Meriterande

En bred bakgrund inom det materialvetenskapliga området är önskvärt, med fysisk och/eller kemisk inriktning och inkluderande materialtillverkning. Erfarenhet av elektrokemi och batterier är meriterande, samt erfarenheter av mjuka material. Likaså meriterande är bekantskap med diffraktion och bildbehandling, liksom spektroskopi och fotoelektronspektroskopiska metoder. Erfarenheter av arbete vid synkrotron- eller neutronanläggningar är välkommet. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets https://regler.uu.se/

Ansökningsförfarande

Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Kristina Edström, +46-18-4713713, Docent Jonas Mindemark, +46-18-4713759.

Välkommen med din ansökan senast den 15 juli 2022, UFV-PA 2022/2492.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2022-09-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till