arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i kemi – tillverkning av polymera membran

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 november

 • Sök jobbet senast

  15 januari

Om jobbet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vi rekryterar nu en doktorand till ett projekt där vi syntetiserar nya polymerer och tillverkar polymera membran baserade på dessa polymerer för separationsapplikationer.

Sökanden bör ha erfarenhet av polymersyntes, framställning av polymera membran och karakterisering av de framställda membranen. Sista ansökningsdag är 2019-01-15. 

Projektbeskrivning

Fokus för doktorandprojektet är forskning om syntes av nya polymerer och framställning av polymermembran för separationsapplikationer. Ytterligare mål för detta projekt är att undersöka beredelseförhållandena på prestanda hos de framställda membranen, studera den termodynamiska och kinetiska aspekten av membranbildningen, optimera framställningsparametrarna och utvärdera potentialen hos de framställda membranen för separation i pilotskala. Arbetet som ska genomföras i projektet är i huvudsak experimentellt. Projektet bygger på ett samarbete mellan industrin och universitetet.

Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå.

Grundläggande kunskap om polymersyntes, polymermembranbildning och karakterisering av de framställda membranen krävs. Dokumenterad erfarenhet av laboratoriearbete inom områdena separationsvetenskap och organisk syntes är meriterande. En del av det experimentella arbetet innebär att designa och bygga unik utrustning. Kännedom om elektronik och viss händighet är därför nödvändig för att framgångsrikt kunna utföra arbetet.

Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift krävs. För att lyckas i rollen behöver du vara kreativ, målinriktad och hängiven uppgiften. God social förmåga, initiativrik, och en hög grad av självständighet är andra egenskaper som krävs. Du behöver också ha ett stort intresse för polymerkemi, alternativt organisk kemi, industriell kemi eller separationsvetenskap och vara beredd att anta vetenskapliga och tekniska utmaningar.

Villkor för anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan

En komplett ansökan ska innehålla följande; 

- Ett följebrev (se nedan beskrivning om innehåll) som inkluderar dina kontaktuppgifter
- CV med formella meriter
- En kopia av slutförd kandidat- och/eller masteruppsats, samt om tillämpligt, övriga forskningspublikationer
- Verifierade kopior av examensbevis översatta till engelska eller svenska, inklusive dokumentation av slutförda akademiska kurser och erhållna betyg
- Kontaktinformation till minst tre referenspersoner.

Av följebrevet bör framgå a) de drivkrafter som motiverar dig att bedriva studier på doktorandnivå inom detta vetenskapsområde och i vår grupp i synnerhet; b) dina karriärambitioner; och c) de förväntningar du har på arbetslivet efter att du har slutfört doktorsexamen. Du är också ombedd att beskriva varför du är övertygad om att din tidigare studiebakgrund och arbetserfarenhet, i kombination med andra föremål som finns i det CV som bifogas din ansökan, är särskilt användbara för att lösa de forskningsutmaningar som anges i denna annons.

Din ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem MyNetwork Pro/Varbi. Logga in och ansök via knappen längst ner på sidan. Sista ansökningsdag är 2019-01-15.

Vid frågor om anställningen och projektet är du välkommen att kontakta Dr. Naser Tavajohi Hassan Kiadeh, naser.tavajohi@umu.se, 090-7866061.

För generella frågor om doktorandstudier i kemi är du välkommen att kontakta studierektor för studier på forskarnivå, professor Elisabeth Sauer-Eriksson, elisabeth.sauer-eriksson@umu.se, 090-7865923.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser i samband med denna annons.

Information om oss

Kemiska institutionen är en av de största institutionerna vid Teknisk-Naturvetenskaplig fakultet med ca 200 anställda, varav ca 50 forskarstuderande. Forskningen är en stark och expanderande del av vår verksamhet, som omfattar tre huvudområden: biologisk kemi, miljö och biogeokemi och teknisk kemi. Dessa tre fokusområden speglas också i program och kurser undervisad av vår personal på grundnivå och avancerad nivå. Institutionen är också en stark partner inom KBC Kemiskt Biologiskt Centrum. För mer information se: www.chemistry.umu.se. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida: http://www.teknat.umu.se/utbildning-pa-forskarniva/amnen-och-kontaktpersoner/kemi/

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner

Naser Tavajohi Hassan Kiadeh

090-7866061