arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i IR med inriktning mot Japans internationella relationer (S)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 april

 • Sök jobbet senast

  10 juni

Om jobbet

vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2021-06-10.

Forskarutbildningsämne

Utbildningen på forskarnivå i internationella relationer syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper inom ämnesområdet, ingående träning i forskningsmetodik och goda insikter i de problemställningar som förekommer inom forskningen och vid den praktiska tillämpningen av forskningsresultat. Utbildningen skall göra den studerande förtrogen med skilda sociala, ekonomiska och samhällsstrukturer och ge en bred orientering om forskningsutvecklingen inom ämnet i avsikt att göra den studerande till en kritisk och självständig forskare med förmåga att planlägga och utarbeta vetenskapliga projekt och publikationer. Utbildningen är uppdelad i en kursdel (omfattande 75 högskolepoäng) och i en avhandlingsdel (165 högskolepoäng). För ytterligare information om utbildningens upplägg, se institutionens hemsida. Svenska är det administrativa språket vid svenska lärosäten men viktig information översätts till engelska.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet med nedanstående specifika krav:
 • genomgången utbildning på grundnivå i internationella relationer eller motsvarande utbildning om minst 90 högskolepoäng, samt genomgången utbildning på avancerad nivå i internationella relationer eller motsvarande utbildning om minst 30 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng (eller motsvarande) skall utgöras av självständigt uppsatsarbete på avancerad (magister- eller mastersuppsats) nivå,
 • genomgången högskoleutbildning med teoretisk inriktning i, för utbildningen på forskarnivå, relevanta ämnen om ytterligare 60 högskolepoäng eller motsvarande utbildning,
 • tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.
Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Se fullständig annons.

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: 

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Villkor för studiefinansiering

Doktorandanställningen finansieras av stipendium under de tre första åren. Det fjärde året anställs doktoranden. Doktorandanställningen är ett samarbete mellan Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms universitet och European Institute of Japanese Studies vid Handelshögskolan i Stockholm. Doktoranden kommer erbjudas en arbetsplats vid European Institute of Japanese Studies men kommer gå forskarutbildningen i internationella relationer vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms universitet.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

För ytterligare information eller upplysningar om ansökningsförfarandet, kontakta studierektorn för forskarutbildningen i internationella relationer, Lisa Dellmuth, Associate Professor of International Relations, tfn 08-16 10 76, lisa.dellmuth@su.se, eller Magnus Petersson, prefekt för institutionen, tfn 08-16 31 62, magnus.petersson@ekohist.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats Lediga jobb - Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat