arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i internationella relationer

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 april

 • Sök jobbet senast

  10 juni

Om jobbet

vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2021-06-10.

Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer är en dynamisk och stark utbildnings- och forskningsinstitution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet. För mer information om institutionens forskargrupper, se www.ekohist.su.se/forskning/forskningsgrupper.

Forskarutbildningsämne

Utbildningen på forskarnivå i internationella relationer syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper inom ämnesområdet, ingående träning i forskningsmetodik och goda insikter i de problemställningar som förekommer inom forskningen och vid den praktiska tillämpningen av forskningsresultat. För ytterligare information om utbildningens upplägg, se institutionens hemsida. Svenska är det administrativa språket vid svenska lärosäten men viktig information översätts till engelska.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet internationella relationer nedanstående
 • genomgången utbildning på grundnivå i internationella relationer eller motsvarande utbildning om minst 90 högskolepoäng, samt genomgången utbildning på avancerad nivå i internationella relationer eller motsvarande utbildning om minst 30 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng (eller motsvarande) skall utgöras av självständigt uppsatsarbete på avancerad (magister- eller mastersuppsats) nivå,
 • genomgången högskoleutbildning med teoretisk inriktning i, för utbildningen på forskarnivå, relevanta ämnen om ytterligare 60 högskolepoäng eller motsvarande utbildning,
 • tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.
Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Se fullständig annons. Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. Utbildningen planeras starta den 1 september 2021.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av studierektorn för forskarutbildningen i internationella relationer, Associate Professor of International Relations Lisa Dellmuth, tfn 08-16 10 76, lisa.dellmuth@su.se, eller prefekt Magnus Petersson, tfn 08 31 62, magnus.petersson@ekohist.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats Lediga jobb - Doktorandplatser.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat