arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i internationella relationer

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 oktober

 • Sök jobbet senast

  10 december

Om jobbet

vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2020-12-10.

Forskarutbildningen i internationella relationer (IR) vid Stockholms universitet (SU) utlyser en plats med inriktning mot bistånd och matsäkerhet. Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer är en dynamisk och stark utbildnings- och forskningsinstitution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet. Forskningsgruppen i IR strävar efter att vara nationellt ledande och internationellt framstående inom forskning och utbildning. Vår forskning fokuserar på tre områden i IR: internationell säkerhet, internationella institutioner och global politisk ekonomi.

Doktorandtjänsten är heltidsfinansierad under fyra år och är samfinansierad av forskningsprogrammet Mistra Geopolitics (www.mistra-geopolitics.se) och Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms universitet. Doktorandplatsen är placerad vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Utbildningen planeras starta 1 februari 2021.

Projektbeskrivning 
Tjänsten utlyses inom ramen för forskningsprojektet “Promoting Food Security in an Era of Environmental and Geopolitical Change”. Syftet är att undersöka kopplingar mellan olika former av bistånd, klimatförändringar och matsäkerhet. Vi kommer även att länka vår undersökning till geopolitiska utvecklingar. Vi kommer att bidra med nya insikter relevanta för såväl akademiker, som svenska och globala aktörer och beslutsfattare, kring hur bistånd kan bidra till matsäkerhet. Läs mer på projektets hemsida: www.ekohist.su.se/forskning/mistra-geopolitics-phase-ii-1.505021.

Forskningsprogrammet Mistra Geopolitics drivs av ett konsortium bestående av universitet och forskningsinstitut i Sverige. Mistra Geopolitics avser fördjupa analysen av geopolitiska utmaningar och möjligheter till följd av miljöförändring, samhällsförändring och transformativ teknik (för mer information, se: www.mistra-geopolitics.se). Forskare inom programmet deltar aktivt i samhällsdebatten, och även doktorander förväntas vara intresserade av forskningskommunikation och samverkan med övriga samhället. Doktoranden kommer att vara del av Mistra Geopolitics forskarskola som Statsvetenskapliga institutionen står värd för (för mer information, se: www.statsvet.su.se/forskning/politik-och-lärande-om-miljö/projekt/mistra-geopolitics-research-school).

Avandlingen bör fokuserar på kopplingar mellan bistånd och matsäkerhet. Sökanden bör ha ett intresse för pågående utvecklingar relaterade till geopolitik och Corona pandemin. Vi söker kandidater med bakgrund i internationella relationer, jämförande politik, politisk ekonomi, eller annan relevant samhälletsvetenskaplig bakgrund. Särskild meriterande är erfarenhet av att jobba med kvantitativ metod. Projeket kombinerar en rad olika metoder såsom tidsserieanalys och semi-strukturerade intervjuer. Deltagande i internationella konferenser och publikationer i ledande internationella tidskrifter uppmuntras starkt inom ramen för forskningsprojektet.

Vi lägger även stor vikt vid personliga egenskaper och i synnerhet dokumenterad förmåga att samarbeta och att kommunicera forskningsresultat till olika målgrupper såsom beslutsfattare och allmänheten. Kandidaten bör även ha mycket goda färdigheter i akademiskt skriven engelska.

Om utbildning på forskarnivå

Utbildningen på forskarnivå i internationella relationer syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper inom ämnesområdet, ingående träning i forskningsmetodik och goda insikter i de problemställningar som förekommer inom forskningen och vid den praktiska tillämpningen av forskningsresultat.

Utbildningen ska göra den studerande förtrogen med skilda sociala, ekonomiska och samhällsstrukturer och ge en bred orientering om forskningsutvecklingen inom ämnet i avsikt att göra den studerande till en kritisk och självständig forskare med förmåga att planlägga och utarbeta vetenskapliga projekt och publikationer.

Utbildningen är uppdelad i en kursdel (omfattande 75 högskolepoäng) och i en avhandlingsdel (165 högskolepoäng). För ytterligare information om utbildningens uppläggning, se institutionens hemsida. Svenska är det enda administrativa språket vid svenska lärosäten men viktig information brukar översättas på engelska.

OBS! För vidare information och den fullständiga annonsen, gå in på Stockholms Universitets hemsida under lediga jobb, Doktorandplatser: www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/lediga-jobb/doktorandplatser-1.507590

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat