arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i informationsteknologi

 • Ort

  Skövde

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juni

 • Sök jobbet senast

  6 september

Om jobbet

Högskolan bedriver forskning och utbildning inom området spelutveckling. Högskolans forskning inom området sker i två forskargrupper: Interaction Lab (InGaMe Lab) och Media, Technology and Culture (MTEC).

Dataspel är exempel på avancerade informationsteknologiska system för underhållning och andra syften. Utveckling av dataspel är en multidisciplinär process som involverar såväl konstnärliga som tekniska aspekter. Dessa omfattar, men är inte begränsade till, spelmekanik, interaktion och användarupplevelse. Många av våra projekt är, precis som området, tvärdisciplinära men ligger inom ämnet informationsteknologi, som definieras enligt följande vid Högskolan i Skövde: ”Informationsteknologi är det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle”.

Vi söker nu en forskarstuderande i ämnet informationsteknologi som har en inriktning mot spelutveckling. Den vi söker kommer att arbeta i anslutning till Sweden Game Arena och den forskning vi bedriver där. Den exakta inriktningen på doktorandprojektet avgörs av den sökandes inriktning, men det rör sig om forskning kring hur spel utvecklas och hur dessa processer kan vidareutvecklas genom samverkan mellan akademi och bransch. Inriktningen kan gå mer mot tekniska utmaningar, speldesignutmaningar eller spelproduktionsutmaningar. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Sweden Game Arena är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Skövde, Science Park Skövde (The Game Incubator) och Skövde kommun, vilket syftar till att utveckla dataspelsbranschen i Västra Götalandsregionen och Skövde. Ett viktigt syfte med projektet är att bygga relationer mellan dessa aktörer för att uppnå ökat nyttiggörande av forskningsresultat. 

Anställningen avser:

 • forskarutbildning i ämnet informationsteknologi, med en inriktning mot området spelutveckling
 • viss undervisning inom informationsteknologi och området spelutveckling
 • projektaktiviteter inom ramen för Sweden Game Arena.
Vi söker dig som uppfyller grundläggande och särskild behörighet för antagning till Högskolan i Skövdes forskarutbildning:
 • avlagt examen på avancerad nivå i informationsteknologi eller av arbetsgivaren bedömt annat relevant ämne, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
 • slutförda kursfordringar om minst 60 högskolepoäng, inklusive självständigt uppsatsarbete omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, inom området informationsteknologi, näraliggande tillämpningsområden
 • godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska B eller motsvarande.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
 • Dokumenterad erfarenhet av spelutveckling.
 • Dokumenterad erfarenhet av interdisciplinära projekt.
 • Dokumenterat god samarbetsförmåga.
 • Dokumenterad god förmåga till självständighet i arbete.
 • God kommunikativ förmåga.
 • Dokumenterad god förmåga att samverka med det omgivande samhället, i synnerhet med företag i spelbranschen.
 • Dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
 • Examen på avancerad nivå med inriktning mot spelutveckling eller ett område nära relaterat till detta.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid förmågan att samverka med det omgivande samhället, i synnerhet med företag i spelbranschen, dokumenterad erfarenhet av spelutveckling, dokumenterat god samarbetsförmåga samt dokumenterad god förmåga till självständighet i arbete. 

Anställningen är en visstidsanställning fram till och med avlagd doktorsexamen, dock längst 5 år. Anställningens omfattning är 100 %, varav 80 % forskarstudier och 20 % institutionstjänstgöring. Lön utgår enligt lokalt avtal om lönestege för forskarstuderande. Endast den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. 

Sista ansökningsdatum: 6 september 2019

Diarienummer: Ref nr HS 2019/506

Kontaktuppgifter


Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Johan Almer och professor i informationsteknologi Per Backlund. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

• Personligt brev
• CV
• Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa
• Intressebeskrivning där du redogör på engelska för dina forskningsintressen och förväntningar på forskarutbildningen
• Examensarbete
• Övriga dokumenterade meriter