arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i informationsteknologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 september

 • Sök jobbet senast

  29 oktober

Om jobbet

Verksamheten inom avdelningen för produktion och automatiseringsteknik kännetecknas av en kreativ och dynamisk miljö, som inbegriper ett mycket gott samarbetsklimat, moderna faciliteter och utmärkt industriell samverkan. Avdelningen har under mer än ett decennium visat hur ett ”mindre” lärosäte kan åstadkomma excellent tillämpad forskning och utbildning av hög kvalité, samt generera de medel och tekniska innovationer som kännetecknar en framgångsrik forskningsgrupp. Vi arbetar med en integrerad utbildningsvärdekedja med kända mervärden för studenten, där våra nya ingenjörsprogram är CDIO-anpassade och studenterna har goda möjligheter till praktik och arbete hos våra industripartners. Rätt kandidat kommer att ingå i ett team vars arbete är av stor vikt för industri, samhället och akademin.

Som doktorand kommer du att arbeta med utveckling av metoder inom data mining och maskininlärning för att hantera och analysera komplexa industriella data och deras tillämpningar i kombination med simuleringsbaserad optimering i syfte att förbättra tillverkningsprocesser och produktionssystem. Du kommer att arbeta inom forskningsgruppen Produktion och Automatiseringsteknik på Institutionen för Ingenjörsvetenskap. Arbetet sker i nära samarbete med industripartners, särskilt Scania CV AB och SKF AB, och omfattar utveckling av implementerbara lösningar som passar affärsbehov. På grund av detta kan studenten behöva resa till företagsplatser i Sverige.

Forskarstudierna bedrivs inom ämnet informationsteknologi som vid Högskolan i Skövde definieras som det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle.

Anställningen avser:


Befattningshavarens huvudsakliga arbetsuppgifter är forskarstudier och institutionstjänstgöring samt den administration som kommer av dessa arbetsuppgifter.

Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Vi söker dig som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
 • slutförda kursfordringar om minst 60 högskolepoäng, inklusive självständigt uppsatsarbete omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom informationsteknologi, produktionsteknik eller annat relevant ämnesområde
 • godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska B eller motsvarande.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga och god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.
 • God kunskap om data mining, maskininlärning och optimeringsalgoritmer.
 • God kunskap om statistisk dataanalys och numerisk programvara (MATLAB, SPSS, etc.)
 • God kunskap och erfarenhet av programmering i t.ex. C/C++, Python, R, etc.
 • God kunskap om simuleringstekniker som används i tillverkning och produktionsteknik.
 • Dokumenterad god förmåga att planera, organisera och nå uppsatta mål.
 • Dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
 Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid god kunskap om data mining, maskininlärning och optimeringsalgoritmer, god kunskap om statistisk dataanalys och numerisk programvara (MATLAB, SPSS, etc.) samt god kunskap och erfarenhet av programmering i t.ex. C/C++, Python, R, etc.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Anställningen är en visstidsanställning fram till och med avlagd doktorsexamen, dock längst 5 år. Anställningens omfattning är 100 %, varav 80 % forskarstudier och 20 % institutionstjänstgöring. Lön utgår enligt lokalt avtal om lönestege för forskarstuderande. Endast den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Sista ansökningsdatum: 29 oktober 2020

Diarienummer: Ref nr HS 2020/687

Kontaktuppgifter


Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Magnus Holm (magnus.holm@his.se) och biträdande professor Sunith Bandaru (sunith.bandaru@his.se). Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev på engelska innehållande intressebeskrivning där du redogör för din motivering, forskningsintressen och förväntningar på forskarutbildningen
 • CV
 • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa
 • Examensarbete
 • Publikationer
Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön utgår enligt lokalt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat