arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i informationssystem

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 juni

 • Sök jobbet senast

  12 augusti

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Denna utlysning avser en doktorandanställning i informationssystem i samverkan med den nationella forskarskolan Management & IT (https://www.

mit.uu.se). Den antagna kandidaten kommer att bedriva sina doktorandstudier vid Institutionen för informatik och media, som är en del av Samhällsvetenskapliga fakulteten. Placering är i Campus Ekonomikum vid Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år på heltid och finansieras genom anställning som doktorand. Doktoranden förutsätts ägna sin huvudsakliga arbetstid åt utbildning på forskarnivå (se beskrivet område nedan) och förväntas aktivt delta i båda institutionernas seminarieverksamhet, workshop mm. Andra uppgifter såsom undervisning och forskningsadministration kan också ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). Undervisningsspråk är engelska och svenska.

FAIR är en acronym som innefattar fyra önskvärda egenskaper hos forskningsdata (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable) som är centrala för öppen vetenskaplig diskurs och allmänhetens förtroende för vetenskapen. Näringslivets motsvarighet till öppen forskning är öppen innovation. För att lyckas med öppen innovation krävs förståelse för värdet av de data som produceras samt, ifall de anses värdefulla, förståelse för till vilken grad de är färdigt behandlade för återanvändning (dvs hur "FAIR" de är).  Det är av stort intresse att förstå hur dessa FAIR-dataprinciper kan karaktäriseras inom den digitala ekonomin samt hur deras värde uppfattas av olika sociala aktörer som deltar i digitala ekosystem. Den anställda doktoranden förväntas genomföra forskning med inriktning mot dataåtervinning i den digitala ekonomin.

Analysen att öppna vetenskap i ett affärssammanhang är öppen innovation. För att lyckas med öppen innovation, förståelse för värdet av de data som produceras och, om det är högt värderat, behövs graden av vilken det är förberedd för återanvändning.

Kvalifikationskrav:


För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på: Forskarnivå vid Institutionen för informatik och media. Utbildningen genomförs i samverkan med den nationella forskarskolan Management & IT.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i informationssystem krävs grundläggande samt särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i informationssystem krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i informationssystem, datavetenskap eller motsvarande studieinriktning.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

Vi söker en kandidat med stor akademisk potential och en entusiasm för att förstå organisationsdynamik, öppen vetenskap/innovation samt data. En idealisk kandidat har erfarenhet av samhällsvetenskapliga forskningsmetoder, data science, digital ekonomi, internetstudier och social dynamik. Sökande bör ha en magister/masterexamen i samhällsvetenskap eller informationssystem med dokumenterad kunskap om kvantitativa metoder, eller en magister/masterexamen i datavetenskap, informatik eller annan relevant kvantitativt studieinriktning. Önskvärda egenskaper inkluderar hög grad av självständighet, god kommunikationsförmåga, samt flytande kunskaper i både engelska och svenska. Tidigare erfarenhet av att publicera forskning är starkt meriterande.

En allmän beskrivning av doktorandstudier i informationssystem kan fås genom. studieplanen som finns på https://samfak.uu.se.

Ytterligare information: För en beskrivning av doktorandprogrammet vid Institutionen för informatik och media se http://www.samfak.uu.se/.

Ytterligare information om forskningsområdet informationssystem finns tillgänglig på http://www.im.uu.se/.

Ytterligare information om doktorandstudier vid Uppsala Universitet http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/forskarutbildning/.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2019-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Pär Ågerfalk, professor och ämnesansvarig, informationssystem: par.agerfalk@im.uu.se; David Johnson, universitetslektor: david.johnson@im.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2019, UFV-PA 2019/2377.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.