arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i industriell teknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: kvalitetsteknik, industriell teknik samt byggteknik och byggd miljö.

Institutionen har ungefär 100 anställda och har sin forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och på Campus Gotland. Doktorandtjänsten kommer att vara placerad vid Avdelningen för Industriell teknik, Ångströmlaboratoriet. För mer information, se institutionens webbplats https://www.cie.uu.se.

Uppsala Medtech Science & Innovation centre drivs i samarbete mellan Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset. Medtech Science & Innovation representerar Uppsala som en av flera noder i det nationella Strategiska Innovationsprogrammet Medtech4Health, finansierat av VINNOVA. Det är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som kombinerar tillämpade och teoretiska, samt kvalitativa och kvantitativa, angreppssätt. Fokus för forskningen är utveckling, implementering och användning av medicinsk teknik. För mer information se centrets webbplats:

https://www.medtech.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt
Som doktorand bidrar du till den tvärvetenskapliga forskning som forskargruppen på Uppsala Medtech Science & Innovation bedriver. Det specifika projektet har fokus på distribuerad vård och hälso- och sjukvårdens organisering. Det övergripande syftet med forskningen är att öka kunskapen kring hur olika tekniska lösningar inom ramen för distribuerad vård bäst kan användas för att underlätta de omställningar som hälso- och sjukvårdssystemet står inför samt vad som krävs för att dessa tekniska lösningar ska kunna effektivisera dagens vårdsystem på ett förtjänstfullt sätt. Projektet ligger därmed i tvärsnittet mellan Implementering/användning av teknik i en hälso- och sjukvårdskontext och hälso- och sjukvårdens organisering.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav


- Grundexamen eller motsvarande enligt ovan. Som sökande till denna tjänst ska du ha en civilingenjörsexamen alternativt magister eller masterexamen i system i teknik och samhälle, industriell ekonomi, industriell ledning och innovation, hållbar systemomställning, hållbar utveckling, företagsekonomi eller annan relevant teknisk eller samhällsvetenskaplig disciplin.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
- God förmåga att samarbeta.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Dokumenterad erfarenhet av kombinationen av teknisk och samhällsvetenskaplig eller humanistisk forskningsmetod från tidigare akademiska arbeten, så som examensarbete eller uppsats. Dokumenterad erfarenhet av att bedriva forskning i gränssnittet mellan teknik och samhälle, presentera och/eller publicera forskningsresultat. En kombinerad examen är önskvärd, med avseende på grundexamen inom teknik i kombination med utbildning inom humaniora eller samhällsvetenskap. Ett genuint intresse för den typ av tvärvetenskapliga frågor som präglar dagens hälso- och sjukvård även från ett samhällsvetenskapligt/humanistiskt perspektiv, till exempel medicinsk sociologi och etiska frågor. Då en viss del av anställningen kommer att ägnas åt undervisning är det meriterande att ha undervisningserfarenhet inom industriell teknik, t.ex. såsom kursassistent eller amanuens.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Ansökningsförfarande

Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som du önskar åberopa. Vi vill att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Sofia Wagrell, sofia.wagrell@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2022, UFV-PA 2022/1877.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till