arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i industriell marknadsföring

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 oktober

 • Sök jobbet senast

  26 november

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 100 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Forskningsämnet Industriell marknadsföring finns vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, som har ca 200 anställda och bedriver forskning och utbildning inom både teknisk och samhällsvetenskaplig sektor. Ämnet har en viktig roll i universitetets alla ekonomutbildningar samt i civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi och vår forskning sker inom områden som t.ex. konsumentbeteende och varumärkesutveckling. Se gärna även vår webbplats: Industriell marknadsföring.

Inom projektet "Datacenter Innovation Region: Tilläxt och export" kommer industriell marknadsföring fr.o.m. 2021 att bedriva forskning som handlar om affärer och tillväxt inom datacenterindustrin med fokus på industriellt köpbeteende och industriell försäljning i små och medelstora företag. Till detta projekt söker vi nu en doktorand som vill arbeta i en kreativ forskningsmiljö vid Luleå tekniska universitet, i samverkan med organisationer och företag.

Ämnesbeskrivning

Industriell marknadsföring omfattar aktiviteter och processer för att skapa, kommunicera och leverera värde till kunder och andra intressenter. Detta inkluderar marknadsföring mellan organisationer och deras kunder med avseende på varor, tjänster och information. Marknadsföring över internationella gränser och i digitala kanaler är områden av särskild vikt för ämnet, liksom tjänstemarknadsföring, turism och varumärkesbyggande.

Arbetsuppgifter

En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Doktoranden tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid internationella konferenser. En doktorand läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom får du möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Du kommer att ingå i en grupp av forskare, lärare och doktorander inom industriell marknadsföring och kommer även att samverka med CDT (Centrum för distansöverbryggande teknik) som är huvudman för projektet.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning, se: Allmän studieplan industriell marknadsföring.

Kompetens och erfarenhet

Grundläggande behörighet för studier på forskarnivå innebär avlagd examen på avancerad nivå med fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå; alternativt att motsvarande kunskaper på något annat sätt förvärvats inom eller utom landet. För att vara behörig att antas till forskarutbildning i Industriell marknadsföring krävs att den sökande har magister- eller masterexamen inom huvudområdet företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring eller angränsande ämne.

Den sökande ska ha god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vetenskaplig publicering och presentationer sker på engelska varför den sökande ska kunna uttrycka sig flytande på engelska både skriftligt och muntligt. Att undervisa på engelska kan också ingå i arbetsuppgifterna. Då projektet innebär många kontakter med företag och organisationer inom regionen krävs även mycket goda kunskaper i svenska.

Tidigare erfarenhet av att arbeta med vetenskaplig publicering och/eller undervisning på universitetsnivå är meriterande. Arbetslivserfarenhet inom industriell försäljning och/eller inköp är också meriterande.

Information

Tidsbegränsad heltidsanställning under fyra år. Institutionstjänstgöring om upp till 20 % av heltid, vanligen i form av undervisning, kan tillkomma. Tillträde snarast, enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor Maria Ek Styvén (tf. ämnesföreträdare), 0920–491501, maria.styven@ltu.se.

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se.

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3800–2020
Sista ansökningsdag: 26 november 2020

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön enligt doktorandtrappan

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat