arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i industriell ekonomi och management

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 juli

 • Sök jobbet senast

  20 augusti

Om jobbet

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar. Låter det som din framtid?

Institutionen för industriell ekonomi är en av sex institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper. Institutionen består idag av runt 30 personer och bedriver forskning inom två grenar; innovation, teknik och management samt industriell dynamik och teknologisk förändring. 

Arbetsbeskrivning


I doktorandtjänsten ingår forskarstudier och arbete i institutionens forskningsprojekt. Vidare ingår undervisning, utvecklingsarbete eller administration inom institutionens verksamhetsområde till en omfattning av högst 20%. Doktoranden förväntas bedriva forskning inom området effektivitet/produktivitet kombinerat med effektanalys av förändringar genom nyttjandet av nya och relevanta metoder.  Effektanalys av förändringar kan brett definieras som, men ej enkom, som analys av teknikskiften (AI, digitalisering, robotisering, etc), förändringar i lagstiftning, förändringar av subventioner.

Forskningen vid Institutionen för industriell ekonomi

Forskningen i industriell ekonomi på BTH fokuserar på samspelet mellan teknologi, innovation och näringslivsdynamik. I centrum står villkor för samt konsekvenser av teknologins affärsmässiga förverkligande. Detta omfattar teknikbaserade affärer, entreprenörskap, strategi och innovation i etablerade såväl som i nya och framväxande industrier och branscher. På BTH har forskningen två huvudsakliga inriktningar: 

Innovation, teknik och management
Denna inriktning har företag, projekt eller projektorganisation som den naturliga utgångspunkten. Här är fokus på analyser av resursbaser, strategier och kompetens, och hur de samspelar med teknikutveckling och innovation. Inriktningen inbegriper forskning kring affärsmodeller, strategi, investeringsrisker samt sammansättning och utveckling av kompetens. 

Industriell dynamik och teknologisk förändring

Inom denna inriktning fokuserar forskarna på analyser av marknads-, industri- och företagsdynamik och inverkan av policy. Området omfattar studier av entreprenörskap, framväxt av nya industrier och branscher, diffusion av innovationer och ny teknik, samt omvandlingsprocesser som skär över näringslivet i tid och rum, som till exempel digitalisering.

Behörighetskrav


För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning. Behörig att antas till forskarutbildning är den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (7 kap. 39 § i högskoleförordningen (1993:100)).

Särskild behörighet


Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i industriell ekonomi och management är den som avlagt examen på avancerad nivå inom ekonomi eller tekniskt/matematiskt- naturvetenskapligt område, eller på annat sätt förvärvat kunskaper för att kunna tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå i ämnet.

Meriterande kompetenser och erfarenheter


Utöver de krav som beskrivs i arbetsbeskrivningen, behörighetskrav och bedömningskriterier för anställningen anses följande examina, kompetenser och erfarenheter meriterande:
 • Examen på mastersnivå i industriell ekonomi, företagsekonomi, nationalekonomi eller annat relevant ämne.
 • Färdigheter med verktyg för dataanalys.
 • Goda färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.

Tjänstgöringsort: Karlskrona


Tjänstgöringsomfattning: 100%

Tillträde: Snarast


Varaktighet: Tidsbegränsad anställning i upp till 4 år forskningstid. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. Anställningen får innehålla upp till 20% annan tjänstgöring varvid tiden kan förlängas till maximalt 5 år.

Sista ansökningsdag: 2022-08-20

Din ansökan bör innehålla: 
 • En redogörelse för din bakgrund och erfarenhet i de relevanta områdena.
 • Meritförteckning (CV).
 • Bevittnade kopior av betyg och examensbevis.
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner.
 • Det tidigaste datum då anställningen kan påbörjas.
 • Bilaga med befintliga publikationer (om relevant).
 • Länk till ditt examensarbete (uppsats eller motsvarande)
Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.

Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat