arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i industriell ekonomi med inriktning industriell marknadsföring

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 mars

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Doktorand i industriell marknadsföring
med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Dina arbetsuppgifter


Digital transformation och dess möjligheter till affärsmodellinnovation har skapat nya marknader och omformat många befintliga. Två exempel på disruptiva och sammankopplade processer som driver denna transformation är digitalisering, det vill säga nya möjligheter till värdeskapande genom implementering av digital teknologi och tjänstefiering - ett skifte från försäljning av produkter till tjänster och funktionalitet. Förståelse för detta är av strategisk betydelse för svenskt näringsliv och samhälle, inte enbart för att stärka konkurrenskraften utan även för att möjliggöra omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Detta projekt tar sin utgångspunkt i denna förändring, dess effekter på B2B-företag och möjligheterna till nya digitala och tjänstebaserade affärsmodeller genom Industri 4.0. För att kunna realisera sådana affärsmodeller och lyckas med sin marknadsstrategi så samarbetar företag alltmer i olika former av komplexa ekosystem. En viktig aspekt i detta är hur datadelning mellan olika aktörer hanteras. Ur vårt perspektiv är digital transformation primärt inte en fråga om de specifika tekniska lösningarna utan snarare en fråga om vilket värde som kan skapas, för vem och på vilket sätt. Det kan exempelvis handla om nya typer av erbjudanden, ökad resurseffektivitet och nya möjligheter till samarbete. Projektets resultat ska kunna hjälpa företag att utveckla mer effektiva affärsmodeller och marknadsstrategier samt värdeskapande relationer i industriella ekosystem.

Den aktuella anställningen är en del av forskningsprojektet ”B2B Data Sharing for Industry 4.0 Machine Learning”, som också inkluderar ett parallellt doktorandprojekt inom mjukvaruutveckling vid Lunds universitet. Forskningen finansieras av ELLIIT, en plattform för forskning inom informationsteknologi sett ur ett brett perspektiv. Det övergripande målet för ELLIIT är att stödja vetenskaplig excellens i kombination med industriell påverkan och relevans. ELLIIT strävar efter korsbefruktning mellan discipliner och utmärker sig genom kvalitet och synlighet genom att i ett internationellt perspektiv ses som en av de främsta forskningsorganisationerna inom området.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå inom företagsekonomi, industriell ekonomi, marknadsföring eller annan likvärdig utbildningsprofil, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.

Tidigare dokumenterad erfarenhet av att ha studerat eller arbetat inom områden som relaterar till projektets inriktning är meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av kvalitativa och/eller kvantitativa vetenskapliga metoder för att analysera olika aspekter av ett företags utveckling kopplat till marknadsstrategi, affärsmodeller eller digitalisering.

Då du som doktorand behöver använda engelska språket för delar av datainsamling, dokumentation och redovisning av resultat är mycket goda kunskaper i engelska är ett krav. Goda kunskaper i svenska är meriterande för anställningen.

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 30 april 2021. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön enligt lokalt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat