arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Immunteknologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 augusti

 • Sök jobbet senast

  4 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Doktorand i Immunteknologi med inriktning mot immun-onkologi och psykologisk resiliens

Utlysning för doktorandtjänst inom Lunds universitets forskarskola Agenda 2030

Om forskarskolan

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer.

För att nå målen har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera målen. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat en forskarskola med fokus på samhällsutmaningar, hållbarhetsfrågor och Agenda 2030. Vi välkomnar nu sökanden till forskarskolan från olika ämnesbakgrunder som vill ta en aktiv roll i forskningen kring Agenda 2030. Forskarskolan ger dig en unik möjlighet att få ett tvärvetenskapligt perspektiv på globala utmaningar, bidra till aktuell forskning och samtidigt fördjupa dina ämneskunskaper.

Du kommer att tillhöra en ämnesspecifik forskarutbildning och samtidigt delta i universitetsgemensamma tvärvetenskapliga forskarutbildningskurser, som utvecklats med utgångspunkt från de frågeställningar som de globala målen definierar. Kurserna ger dig en stor potential att utveckla nya former av ämnesöverskridande samarbete och förändringsarbete. Utöver forskarutbildningskurserna kommer du att delta i fler aktiviteter som kopplas till forskarskolan för att aktivt delta i den globala hållbarhetsagendan och förflytta forskningsfronten kring frågor som rör Agenda 2030, exempelvis genom seminarier, konferenser, studieresor och samarbeten med olika samhällsaktörer.

Ansökningsprocesserna och grundläggande behörighetskrav för respektive doktorandtjänst kan se olika ut beroende på vilken fakultet och institution som är ansvarig för anställningen. Gemensamt för alla sökande är att ditt forskningsprojekt ska ha en tydlig koppling till Agenda 2030. Alla projektidéer välkomnas, men Agenda 2030s holistiska ansats bör vara en utgångspunkt snarare än fokus på enskilda hållbarhetsmål. Mer information om forskarskolan finns här: https://www.sustainability.lu.se/education/agenda-2030-graduate-school

Tjänsten kommer att vara placerad på Instiutionen för Immunteknologi (http://www.immun.lth.se) på Medicon Village i Lund och vara del av CREATE Health (http://www.createhealth.lth.se) och Lunds Universitets cancer center (http://www.lucc.lu.se). Projektet utförs i samarbete med Skånes Universitetssjukhus (SUS), medicinska fakulteten och Psykologiska Institutionen på Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att fördjupa förståelsen för koppling mellan symtom, psykologisk resiliens och molekylära faktorer hos patienter med kronisk hudcancer. Projektet är kopplat till den kliniska studien BIO-MUSE som nyligen startat på Skånes Universitetssjukhus, där fokus är på att identifiera nya kliniskt relevanta markörer för förbättrat behandlingsval för patienter med T-cells lymfom i huden. Ny forskning visar att den psykologiska resiliensen kan ha en indirekt påverkan på tumörutveckling då immunförsvaret påverkas av mental stress. Därför bör samspelet mellan molekylära och psykologiska faktorer studeras närmare på ett systematiskt sätt.

Arbetsuppgifter

De avgörande frågorna som ska besvaras i projektet är om det finns en korrelation mellan klinisk progression, upplevda symtom/psykologisk resiliens och molekylärt mönster i tumör-immun mikromiljön. Projektet använder sig av helt ny teknik, och den etablerade SpatialOmics@LU infrastrukturen (http://www.lth.se/spatialomicslu), för att generera unik molekylär information om cellulära samspel mellan tumör och immunförsvar. Olika aspekter av patienternas livskvalité och resiliens mäts genom enkätundersökningar/intervjuer.

Arbetsuppgifterna inkluderar cellbiologiskt och molekylärbiologiskt arbete med cell sortering, vävnadsanalyser och bioinformatik där olika typer av klinisk och biologisk data korreleras.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

För annonsen i sin helhet se: 

https://lu.varbi.com/what:job/jobID:423942/?lang=se

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 17 januari 2022 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning