arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i idrottsvetenskap (sport physiology)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i idrottsvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper med utbildningsstart HT 2021.

Projektbeskrivning

Vid universitetet finns en lång tradition av utbildning och forskning inom idrottsområdet. Vid institutionen för hälsovetenskaper, enheten för idrott, ges idag följande utbildningar: Ämneslärarprogrammet (inriktning idrott och hälsa), Tränarprogrammet, Sport management samt mastersprogrammet Idrott med inriktning fysiologi och medicin. Som ett av tre lärosäten i landet bedriver vi sedan 2001 forskarutbildning i idrottsvetenskap och har för närvarande 12 doktorander antagna.

Vid Örebro Universitet bedrivs forskning inom idrottsvetenskap huvudsakligen inom forskarmiljön RIPSA (Research in Sport Science and Physical Activity), vilken är organiserad i fyra forskningsgrupper. Nedanstående beskrivna projekt bedrivs av forskare inom gruppen EPSM (Exercise Physiology and Sport Medicine).

Den aktuella doktorandtjänsten utlyses inom ramen for ett projekt som syfte till att undersöka effekterna av kall- och varmvattenbad på återhämtning hos elitfotbollsspelare efter match och träning. Studien utför med ett integrativt tillvägagångssätt och inkluderar såväl tester av fysisk kapacitet som avancerade molekylära och cellulära analyser av muskel och blodprover. Projektet är delfinansierat av Kunskapstiftelsen och leds av forskare vid EPSM i samverkan Örebro SK fotboll, Lithuanian Sports University, Picardie Jules Verne University (Frankrike) and Polar Electro.

Doktoranden kommer att handledas av docent Elodie Ponsot (huvudhandledare) och hennes kollegor inom forskningsgruppen EPSM (bihandledare).

Utbildningen och anställningen

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i dina forskarstudier och networking.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden som kommer att delas upp i 80% forskning och 20% undervisning under fem år. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 28 100 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

För särskild behörighet krävs godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete om minst 15 hp, i inriktning idrottsfysiologi/-medicin eller i ett annat ämne av hög relevans för det aktuella vetenskapliga fältet. Tidigare erfarenheter av arbete med elitidrott, idrottsfysiologiska tester och molekylärbiologiska analyser är meriterande. Åberopade meriter skall styrkas i form av skriftlig dokumentation, examensintyg, referenser etc. 

Information

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av enhetschef Elodie Ponsot elodie.ponsot@oru.se

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
 • CV
 • Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
 • Examensarbete (självständigt arbete)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
 • Intressebeskrivning - med upplysningar om intresseinriktning inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns (2-5 sidor).
Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 31 augusti 2021. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat