arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i husdjursvetenskap

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 januari

 • Sök jobbet senast

  23 februari

Om jobbet

Institutionen för husdjursgenetik
Institutionen för husdjursgenetik söker en doktorand. Institutionens vision är "klokt nyttjande av genetiska resurser" och har ca 60 medarbetare som bedriver forskning inom tillämpad husdjursgenetik, molekylär genetik, kvantitativ genetik och bioinformatik ( https://www.slu.se/institutioner/husdjursgenetik/).  Doktoranden kommer att bedriva forskning tillsammans med forskare vid Beijerlaboratoriet för husdjursforskning (https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/not/beijerlab/).

Vid Beijerlaboratoriet bedrivs forskning för att bättre kunna utnyttja data som samlas in automatiskt på teknikintensiva gårdar så att skötsel och avel av kommande generationers mjölkkor ska bli så effektiv som möjligt. Som doktorand kopplad till Beijerlaboratoriet kommer du att ha tillgång till ett brett nätverk av forskare inom tillämpad husdjursforskning, statistik, maskininlärning och artificiell intelligens, både vid SLU och andra universitet.

Digitala verktyg för att studera mjölkkors sociala samspel

Innehållsbeskrivning:
Arbetet kommer att utföras som del samarbetsprojektet ‘Precision livestock breeding – improving both health and production in dairy cattle’ där forskare från SLU, Växa Sverige, Köpenhamns universitet, Högskolan Dalarna och RISE ingår. Projektet finansieras av FORMAS och Kjell & Märta Beijers Stiftelse.

Syftet med forskningsprojektet är att förbättra både djurvälfärd och produktion hos mjölkkor genom att förbättra kornas sociala miljö.

Kor är sociala varelser som tillbringar större delen av sina liv i samröre med andra kor. Vi vet att stressade kor mjölkar sämre, men vi vet väldigt lite om hur djurens sociala liv ser ut. Vi måste därför öka vår kunskap om de sociala samspelen i en ladugård. Den digitala utvecklingen ger oss helt nya möjligheter att studera de sociala samspelen. Det sociala samspelet påverkar även avelsmöjligheterna och särskilt genom indirekta genetiska effekter.

Som doktorand i det här projektet kommer du att jobba med data från mjölkkor insamlade via sensorer och mjölkrobotar för att på så sätt kvantifiera de sociala samspelen mellan korna och undersöka möjligheten att bedriva urval på indirekta genetiska effekter. Du kommer att ha tillgång till positioneringsdata insamlade på mer än 250 kor varje sekund. Dessutom kommer du att ha tillgång till flera år av data insamlade från ett helautomatiskt roterande mjölkningsstall vid Lövsta lantbruksforskning, SLU, för att analysera sociala samspel i samband med mjölkning.

Vi rekryterar också två postdoktorer som du kommer att samarbeta med.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har en stark bakgrund i biologi samt goda kunskaper i datahantering och genetik, eller har en bakgrund i datahantering samt goda kunskaper i biologi. Att kunna kommunicera obehindrat i tal och skrift på engelska är ett krav. Särskilt vikt kommer att läggas vid din förmåga att samarbeta i grupp samt att ta egna initiativ och därmed arbeta självständigt. Du behöver ett körkort giltigt inom EU eller är beredd att erhålla ett inom de första 6 månaderna eftersom gårdsbesök ingår i projektet.

Placering:           
Uppsala 

Försörjningsform:

Anställning som doktorand 4 år

Tillträde:

Enligt överenskommelse. 

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-02-23. 

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biolog

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Anställning som doktorand 4 år Ej specificerat