arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i husdjursvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning om fodermedel, djurens ämnesomsättning samt om inhysning och skötsel. Målet är att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. HUV ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnesområdena näringsfysiologi, fodervetenskap, skötselfrågor och akvakultur. HUV erbjuder en inspirerande forskningsmiljö där vi studerar metaboliska processer, näringsutnyttjande och skötsel hos djur i olika produktionssystem.

Inom fjäderfä forskar vi på värphöns och slaktkyckling med fokus på nutrition, skötsel och inhysning. Vårt mål är att genom framgångsrik och behovsdriven forskning finna lösningar som förbättrar djurens välfärd och hälsa och ger förutsättningar för en lönsam produktion med låg miljöpåverkan. Livsmedlen ska hålla hög standard avseende kvalitét och livsmedelssäkerhet. Vår forskning omfattar olika sätt att producera ägg och slaktkyckling via såväl konventionella som alternativa produktionssystem.   

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Vi söker en doktorand i ett projekt om värphöns och minskad ammoniakavgång
Innehållsbeskrivning:
Majoriteten av värphönor i Sverige hålls frigående med tillgång till en ströad golvyta. Ströytan är positiv för hönans möjlighet att utföra olika beteenden men leder samtidigt till högre ammoniakkoncentration i stalluften eftersom kväve i gödseln omvandlas till ammoniak av bakterier och i kemiska processer. Gasen ammoniak är skadlig för luftvägarna hos såväl djur som människor och ammoniak som ventileras ut från stallen bidrar till försurning av sjöar och vattendrag. I Sverige står jordbruket för nästan 90 procent av ammoniakiutsläppen till luft och det är angeläget att hitta sätt att reducera ammoniakavgången från djurstallar. I det här projektet utvärderas alternativa strömaterial och fodersammansättningar med målet att reducera mängden ammoniak som avges från värphönsstallar.

Arbetsuppgifter


Doktorandprojektet innebär genomförande av försök med värphönor vid SLU:s forskningscentrum utanför Uppsala. Arbetsuppgifterna inkluderar försöksplanering, praktiskt arbete vid genomförande av försök, insamling av data, laborativt arbete, statistisk bearbetning och vetenskaplig publicering. Åtaganden i undervisning på grundläggande och avancerad nivå kan förekomma.

Kvalifikationer:

För tjänsten krävs högskoleexamen om minst 240 högskolepoäng, se nedan. Vi söker dig som har en examen i husdjursvetenskap, veterinärmedicin, biologi eller liknande. God förmåga att i tal och skrift kunna uttrycka sig väl på engelska är ett krav. Erfarenhet av laboratoriearbete, molekylära metoder och generell kunskap om fjäderfä och deras nutrition är meriterande. Du bör ha körkort för personbil (B). Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för arbetsuppgifterna, såsom god samarbetsförmåga, förmåga till självständigt arbete, flexibilitet och god analytisk och problemlösande förmåga. 

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska innehålla max en A4-sida där du beskriver varför du vill arbeta med forskning och varför projektet intresserar dig.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand, 4 års utbildning

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-08-15.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat