arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i hjärnans sensorimotoriska funktioner INTUITIVE MSCA ITN

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 april

 • Sök jobbet senast

  10 juni

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Marie Curie doktorand enligt EU-avtal.

Uppgiften är att studera representationen av haptisk information i neokortex. Analysen ska göras med in vivo whole cell patch clamp registreringar från neokortikala neuron och datormodellering av denna representation på neuronal populationsnivå i hjärnan. 

Arbetsuppgifter


Målet är att studera representationen av s.k. haptiska input features i neokortikala neuron in vivo. Analysen görs med in vivo whole cell patch clamp registreringar i sövda djur  och med modellering av representationer på neuronal populationsnivå i hjärnan in vivo.

Förväntade resultat är en förståelse av hur haptiska input features är representerade i neokortikala neuron och integrerade neuronkretsar. Förståelsen för hur hjärnan representerar de haptiska input features förväntas nå en nivå som kan användas som principer för design av nya haptiska användargränssnitt. 

Dessutom ingår vistelser vid Actronika i Paris, för att få insikter i utvecklandet av miniatyriserade haptiska användargränssnitt som kan stimulera lokala hudområden och ge illusionen av sammansatta haptiska upplevelser, och vid Glasgow universitetet för att lära sig fabrikationsprocessen och integreringen av konstgjord taktilt känslig hud genom elektronikdesign.

Kvalifikationer


Krav för anställningen: 

- Tidigare analys av sensorimotor system, av neurala modeller eller av neurala nätverk på Masternivå. 

- Sökande får ha bott eller varit verksam i Sverige i max 12 månader de senaste 3 åren.

- Sökande får inte ha forskningserfarenhet som överstiger fyra år eller ha en doktorsexamen. 

 Meriterande för anställningen:

- Tidigare erfarenhet av in vivo neurofysiologiska studier av enskilda neuron eller djupanalys av data som genererats genom sådana studier.

Övrigt


Sökande förväntas spendera cirka 10 veckor utomlands för studier vid Actronika i Paris och Glasgow universitetet.

Önskad start är i augusti 2020 eller enligt överenskommelse. 

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Augusti 2020 eller enligt överenskommlse Visstidsanställning