arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i historia med inriktning Digital Humanities (1-2)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 mars

 • Sök jobbet senast

  15 april

Om jobbet

vid historiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-04-15.

Historiska institutionen vid Stockholms universitet är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten med ca 70 anställda. På institutionen finns ca 15 aktiva doktorander. Inom institutionen finns ett antal olika forskningsområden.

Institutionen utlyser nu en till två doktorandanställningar i historia med inriktning mot Digital Humanities - from method to knowledge. Doktorandtjänsten förutsätter att doktoranden följer humanistiska fakultetens forskarskola när det gäller fyra grundläggande kurser om vardera 5 högskolepoäng inom området digital humanities. Dessa kurser inriktas på att belysa relevant tillämpning av digitala metoder, analysredskap och källmaterial inom humanistisk forskning. Det handlar bl.a. om att belysa olika möjligheter att kombinera digitala metoder med traditionella forskningsmetoder, använda digitala verktyg i bearbetning och analys av stora mängder historiska data eller skapa digitala modeller utifrån historiskt källmaterial.

I övrigt gäller Historiska institutionens obligatoriska kurser för alla doktorander om sammantaget 30 högskolepoäng. Doktorandanställningen är placerad vid Historiska institutionen. Din ansökan bör via den preliminära forskningsplanen innehålla en beskrivning av hur undersökningen är tänkt att kopplas till det genusvetenskapliga fältet. Meriterande är att ha arbetat med digitala metoder tidigare.

Institutionen har ett samarbete med Historiska institutionen vid Uppsala universitet, betecknat Stockholm-Uppsala forskarskola i historia. Doktorandanställningar utlyses separat vid respektive lärosäte. Den som vill komma ifråga för antagning vid båda lärosätena måste skicka in separata ansökningar till såväl Stockholm som Uppsala. Själva antagningsproceduren är därefter samordnad mellan lärosätena.

Behörighetskrav och urval

Se den fullständinga annonsen. Länk nedan.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av prefekten, professor Jens Ljunggren, tfn 08-16 36 64, jens.ljunggren@historia.su.se.

Upplysningar om anställningen lämns av administrativ chef, Ingrid Bergkvist, tfn 08-16 28 16, ingrid.bergkvist@historia.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper

och att bifoga följande dokument

 • Sammanfattande meritförteckning (CV).
 • Personligt brev (max 1 sida).
 • Examensbevis, LADOK-utdrag eller liknande som dokumenterar behörighet samt de akademiska meriter den sökande vill åberopa.
 • Kandidat-/C-uppsats.
 • Examensarbete på avancerad nivå, eller D-uppsats.
 • En redovisning av hur lång faktisk studietid som har gått åt för uppsatserna/examensarbetena enligt punkt 4 och 5. (Laddas upp som separat dokument under "självständiga arbeten/uppsatser").
 • I förekommande fall ytterligare en relevant publicerad vetenskaplig skrift/text.
 • En forskningsplan om ca 6 sidor (teckenstorlek 12 pt, radavstånd 1,5).
 • Självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb, under doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lönen följer Stockholms universitets lönestege för doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat