arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i historia (forskning om rumslighet och plats under medeltiden)

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 mars

 • Sök jobbet senast

  15 april

Om jobbet

vid Historiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-04-15.

Historiska institutionen vid Stockholms universitet är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten med ca 70 anställda. På institutionen finns ca 15 aktiva doktorander. Inom institutionen finns ett antal olika forskningsområden. Institutionen utlyser nu 1-2 doktorandanställningar i medeltidshistoria inom ramen för humanistiska fakultetens gemensamma forskarskola Rumslighet och plats i modern humaniora — Space and Place in the Humanities. De nämnda doktorandprojekten ska anknyta till temat för forskarskolan och tidsmässigt behandla ämnen inom medeltiden (ca 400 - 1500). Doktoranderna ska följa samtliga fyra kurser inom ovan nämnda tema. För en närmare beskrivning av temat, se: www.hum.su.se/space-and-place-in-the-humanities.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet. För att erhålla särskild behörighet för tillträde till utbildningen på forskarnivå i historia krävs att med godkänt resultat genomgått kurser på avancerad nivå om minst 30 hp i historia inklusive ett examensarbete om minst 15 hp.

För särskild behörighet krävs därutöver att den sökande behärskar engelska. Språkfärdigheten måste omfatta förmåga att läsa, tala och skriva språket.

Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Se länk till fullständig annons nedan.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av prefekten, professor Jens Ljunggren, tfn 08-16 36 64, jens.ljunggren@historia.su.se. 

Upplysningar om anställningen lämnas av administrativ chef, Ingrid Bergkvist, tfn 08-16 28 16, ingrid.bergkvist@historia.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.