arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i handkirurgi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 mars

 • Sök jobbet senast

  4 april

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.

Forskargruppen


Diabetes kan ge komplikationer inom olika organsystem, där perifer neuropati kan medföra funktionsnedsättning i både händer och fötter; för neuropati i fötter finns också risk för fotsår.

Olika metoder används för att detektera funktionen hos myeliniserade och omyeliniserade nervtrådar i perifera nervstammar. Två metoder som fått ett ökat intresse att användas för att hitta neuropati tidigt är mätning av, dels vibrationssinnet i fötter och fingrar, dels densiteten av de intraepidermala nervtrådarna i hudbiopsier – metoder som kan användas inom klinisk verksamhet.

Forskningen har sedan många år legat i framkant inom området Nervskador, neuropati och perifera nerver. Gruppen leds av professor Lars B. Dahlin och består av forskande och teknisk personal som arbetar både inom universitetet och inom hälso- och sjukvården. Verksamheten är lokaliserad till dels i lokaler nära Medicinskt Forskningscentrum (MFC) där VO Specialiserad Kirurgi – Handkirurgi har sin verksamhet, och dels i Wallenberg laboratoriet i Malmö. Samarbeten finns dessutom med ett flertal samarbetspartner inom universitetet/sjukvården samt inom medicinskt tekniskt företag, framför allt i Sverige.

https://lu.varbi.com/center/tool/position/324588/edit/tab:2/checklist:Doktorand/[https:/portal.research.lu.se/portal/en/persons/lars-dahlin(4b2e6411-44ca-4fb5-93a9-c1ffb4ae08b4).html] kan du läsa mer om vår spännande forskning.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och den psykosociala arbetsmiljön.

Arbetsuppgifter


Doktorandprojektet består i huvudsak av medicinsk forskning och utbildning i klinisk medicin med användning av såväl kliniska undersökningsmetoder för undersökning av patienter som immunhistokemiska metoder för att analysera hudbiopsier från patienter med diabetes.

Projektet kommer att fokusera på studier av vibrationssinnet i fötter och händer hos personer med olika typer av diabetes samt analys av normativa data hos för övrigt friska personer, där ny metod för att mäta vibrationssinnet vid olika frekvenser kommer att utnyttjas och relateras till andra undersökningsmetoder. Vidare kommer hudbiopsier från individer med diabetes med lång sjukdomsduration att undersökas och jämföras med hudbiopsier från andra personer utan diabetes (normativa data), där densiteten av nervtrådar relateras till andra undersökningsmetoder. 

Doktorandens huvuduppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier som inkluderar deltagande i forskningsprojekt samt obligatoriska kurser. Arbetsuppgifterna kan också komma att omfatta undervisning och andra uppgifter inom institutionen (högst 20%).

Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.

Kvalifikationer


För anställningen krävs:

- Masterexamen i medicinskt ämne eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
- Erfarenhet av undersökning av vibrationssinne och känsel hos patienter.
- Erfarenhet av immunhistokemiska preparationer och analyser av hudbiopsier.
- Färdigheter i att samarbeta och organisera för en god samverkande arbetsmiljö.
- Mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska.

Personliga egenskaper:


Hänsyn kommer att tas till samarbetsförmåga, drivkrafter och självständighet samt hur den sökande genom sina erfarenheter och färdigheter bedöms ha de förmågor som krävs för att framgångsrikt genomföra utbildningsprogrammet.

Meriterande för anställningen är:


- Arbetserfarenhet och arbete med patienter samt mycket stor erfarenhet med metoder som planeras att användas.

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse. Visstidsanställning