arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i handikappvetenskap (minst en)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 september

 • Sök jobbet senast

  25 oktober

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning inom psykologi, psykoterapi, handikappvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning och sociologi. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ibl

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som doktorand i ämnesområde handikappvetenskap

Arbetsuppgifter
Ämnet för anställningen är inte bestämt men avgränsas utifrån forskningsområdena vid Avdelningen för Handikappvetenskap (AHV) och ska ha fokus på hjärnavbildning, gärna med någon av teknikerna fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) eller fNIRS (functional Near Infrared Spectroscopy). AHV är bland annat en internationell nod inom den kognitiva hörselvetenskapen och avdelningens forskning inom detta område lyfts ofta fram som ett av Linköping universitets spjutspetsområden. Avdelningen har också stark forskning kring intellektuell funktionsnedsättning. Det övergripande syftet för avdelningens forskning är att identifiera neurala och kognitiva mekanismer samt förstå dess roll för individer med olika funktionsnedsättningar utifrån handikappvetenskaplig teori.

I det föreliggande doktorandprojektet ska hjärnavbildningstekniker så som fMRI eller fNIRS användas. Den tilltänkta handledaren är verksam inom forskning kring hörselnedsättning, dövhet och teckenspråk, men forskningsämnet kan relatera till andra delar av avdelningens forskningsområden. Den sökande ska till ansökan bifoga en översiktlig forskningsplan utifrån ett möjligt projekt. Forskningsplanen kommer att ligga till grund för bedömning och diskussion vid eventuell ansökningsintervju.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

Du har avlagt examen på avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i något ämne av central betydelse för handikappvetenskap. Kraven på grundläggande och särskild behörighet anses även uppfyllda av den som har avlagt motsvarande äldre examen, eller inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.

Forskningsmiljön är tvärvetenskaplig och våra projekt innebär vanligen att kunskap från olika ämnesområden ska integreras. Därför är ett grundläggande krav att den sökande vill jobba med en tvärvetenskapligt ansats. Särskilt meriterande är en utbildningsmässig bakgrund inom handikappvetenskap, psykologi, neurovetenskap, biologi, kognitionsvetenskap, audiologi, eller ämne med motsvarande relevans för handikappvetenskap. Det är också särskilt meriterande med dokumenterad erfarenhet inom kvantitativ metod, hjärnavbildning, programmering och neurovetenskap. Dokumenterade kunskaper i svenskt teckenspråk och dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskap eller arbete inom det handikappvetenskapliga området är meriterande.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom Institutionen för beteendevetenskap och lärande är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=17234&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat