arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Hälsa och välfärd med inriktning föräldraskapsstöd

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 juni

 • Sök jobbet senast

  9 augusti

Om jobbet

Inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd och Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna sker en satsning på en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Forskarutbildningen ges med examen i vårdvetenskap.

Tjänsten innefattar forskarutbildning (kurser), forskning och annat institutionsarbete, såsom undervisning. Tjänstefördelningen är 80% forskarutbildning och 20 % institutionstjänstgöring. Forskningen innebär deltagande i forskningen inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd inom ramen för ovan nämnda forskningsprojekt, Parenting Young Children (PYC).

Information om projektet


Projektet syftar till att utvärdera interventionen och föräldrastödmetoden, PYC, i familjer där det finns ökad risk för försummelse av barnen på grund av att föräldrarna har intellektuell funktionsnedsättning eller kognitiv nedsättning (eng. Intellectual and developmental disabilities, IDD).

Forskningsprojektet är organiserat i fyra delar.
 • Föräldrars lyhördhet för barnens behov studeras genom systematiska observationer.
 • Föräldrastödets måluppfyllelse studeras genom en randomiserad och kontrollerad studie.
 • Föräldrarnas erfarenheter av att delta i föräldrastödsinterventionen studeras genom individuella intervjuer.
 • Barnens erfarenheter av att familjerna deltagit i föräldrastödet studeras genom individuella intervjuer och observationer.
Datainsamling och analys kommer att ske med hjälp av kvantitativ och kvalitativ metod, och kommer att innebära resor i Sverige för datainsamling.

Forskargrupp


Forskningsprojekt består av forskare med kompetens inom arbetsterapi, psykologi och socialt arbete och utgörs av en forskargrupp på tio personer som arbetar vid olika högskolor och universitet i Sverige. Högskolan Dalarna är forskningshuvudman och ansvarar för forskningsprojektet mot forskningsfinansiären, FORTE. Till projektet finns en projektgrupp knuten som består av kliniskt verksamma inom till exempel socialtjänsten, representanter från brukarorganisationer och föräldrar med funktionsnedsättning.

Doktoranden kommer att få möjlighet att verka och knyta kontakter med andra doktorander och forskare inom Hälsa och välfärd på Högskolan Dalarna, samt inom andra lärosäten och nätverk såväl nationellt som internationellt.

Anställningsvillkor och doktorandens uppgifter


Under projektet förväntas doktoranden att självständigt, men under handledning, bedriva forskning genom de olika stadierna av forskningsprocessen. Doktoranden kommer att planera och genomföra både kvalitativa och kvantitativa studier. Rekrytera deltagare till forskningsprojektet, genomföra datainsamling samt analysera den. Doktoranden förväntas utveckla sin förmåga att kritiskt och självständigt granska och värdera forskningsresultat, samt att skriva på engelska för publikation av vetenskapliga artiklar. 

Anställningen är visstidsanställning på heltid under fem år (med 80 % studietakt, motsvarande 4 års heltidsstudier som doktorand) och tjänstgöring som avser utbildning eller andra uppdrag vid Högskolan (20 %). Doktoranden förväntas bidra till den akademiska miljön inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd. Tillträdesdatum är 2020-10-01 eller enligt överenskommelse.

Placeringsort är Falun och närvaro i verksamheten är nödvändig för att bidra till den vetenskapliga miljön vid Högskolan Dalarna.

Behörighet


För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllt:
 • avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå)
Bestämmelserna för anställning som doktorand finns angivna i högskoleförordningen.

Särskild behörighet

 • avlagt examen på avancerad nivå i vårdvetenskap/omvårdnad, socialt arbete eller motsvarande ämne relaterat till hälso- och välfärdsområdet,
 • med godkänt betyg genomfört examensarbete på avancerad nivå inom hälso- och välfärdsområdet,
 • har nödvändiga språkkunskaper i engelska.
Vi söker dig som har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift. Höga förväntningar gäller också på förmågan att arbeta självständigt, problemlösningsorienterat och analytiskt.

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

 

 

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat