arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 november

 • Sök jobbet senast

  3 december

Om jobbet

Vill Du vara delaktig i att utveckla ny kunskap om aktiva skoltransporter ur ett hållbarhetsperspektiv? Då är Du den vi söker till vårt forskningsprojekt.

Forskarutbildning i vårdvetenskap på Högskolan Dalarna

Inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd och Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna sker en satsning på utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen.

Information om projektet


Projektet Aktiva skoltransporter startades 2015 vid Luleå tekniska universitet (LTU) och har sedan dess vuxit till ett samverkansprojekt med 17 samverkanspartner, där Högskolan Dalarna och Falu kommun nu ingår. Projektets huvudsakliga syfte handlar om att öka andelen barn som aktivt tar sig till och från skolan och på så sätt ökar sin fysiska aktivitet. Många barn når idag inte upp till rekommendationerna om att röra på sig minst en timme per dag. Aktiv skoltransport kan för många vara ett sätt att öka den fysiska aktiviteten och samtidigt bidra till ökad hälsa och andra goda effekter som minskad miljöpåverkan och ökad trafiksäkerhet.

I Falu kommun kommer skolor och elever i årskurs två och årskurs fem att medverka i projektet där de i drygt en månad kommer integrera aktiva skoltransporter i undervisningen för att främja fysisk aktivitet. Interventionen kommer vara digitaliserad och integrerad i det pedagogiska uppdraget och bygger på gamification och empowerment. Projektet kommer att utvärdera hur barnens fysiska aktivitet påverkas, både genom objektiva mätningar och självskattningar. Interventionen kommer även utvärderas utifrån Agenda 2030 gällande hälso- och  miljöaspekter samt kostnadseffektivitet.

Din arbetsdag som doktorand


Tjänsten innefattar till största delen deltagande i kurser och egen forskning inom ramen för det aktuella forskningsprojektet. Tjänsten innefattar dessutom 20% institutionstjänstgöring med syfte att doktoranden ska få undervisningserfarenhet eller annan erfarenhet av akademiskt arbete. Arbetet innebär deltagande i verksamheten inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd vid Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna.

Under projektet förväntas doktoranden att självständigt, men under handledning, bedriva forskning genom de olika stadierna av forskningsprocessen. Doktoranden kommer att planera och genomföra studier och i nära samverkan med skolor i Falu kommun rekrytera deltagare till forskningsprojektet, genomföra främst kvantitativ datainsamling samt statistiskt analysera den. Doktoranden förväntas utveckla sin förmåga att kritiskt och självständigt granska och värdera forskningsresultat, samt att skriva på engelska för publikation av vetenskapliga artiklar. 

Projektet bedrivs som ett tvärvetenskapligt samverkansprojekt där Universitet/Högskolor, kommuner, myndigheter och aktörer inom näringslivet ingår. Doktoranden kommer att få möjlighet att verka och knyta kontakter med andra doktorander och forskare inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd samt på andra lärosäten som ingår i projektet.

Anställning


Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100% med planerad start 2021-01-01. Planerad anställningstid är två år med 100% studietakt eller två och ett halvt år med 80% studietakt och 20% tjänstgöring som avser undervisning eller andra uppdrag vid Högskolan. 

Doktoranden förväntas bidra till den akademiska miljön inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd. Anställningen gäller inledningsvis till och med licentiatexamen med möjlighet till förlängning fram till doktorsexamen. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun och närvaro i verksamheten är nödvändig för att bidra till den vetenskapliga miljön vid Högskolan Dalarna samt för genomförande av projektet som kommer att bedrivas på aktuella skolor kopplade till projektet och i nära samverkan med verksamheter i Falu kommun.

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

 

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat