arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i hållfasthetslära med fokus på experimentell granulär mekanik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 november

 • Sök jobbet senast

  14 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Många naturliga och industriella materialprocesser av granulära- och pulver-system sker över enrad olika spatial- samt tids-skalor och involverar komplexa lokala mekanismer mellan och inuti de ingående partiklarna.

Teknikutvecklingen inom röntgenbilder och diffraktionsmetoder har öppnat nya möjligheter att utforska kinematik och spänningsfördelningar i granulära material, även vid mycket höga töjningshastigheter. Vår grupp vid Lunds universitet har gått i spetsen för en del av denna utveckling och vi letar nu efter en mycket motiverad person som i detta doktorandprojekt skall utveckla experiment som utnyttjar dessa tekniker för att studera deformationsmekanismer, kraftöverföring och dynamiska effekter i granulära material.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgiterna ingår:

- utveckling av nya experiment med avancerad röntgenbildning/diffraktion;
- genomföra experimentella kampanjer;
- analysera data, inklusive utveckling av algoritmer, där så är lämpligt;
- relatera de experimentella resultaten till teorier/modellering av granulär mekanik.

Experiment kommer att utföras på 4D Imaging Lab vid Lunds universitet, liksom vid internationella röntgenanläggningar, som MAXIV (Lund), ESRF (Grenoble, Frankrike) och European XFEL (Hamburg, Tyskland).

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Hållfasthetslära uppfyller den som har:

- minst 90 högskolepoäng inom ämnesområdet, varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen inom maskinteknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller väg och vattenbyggnad.

Övriga krav:


- Goda kunskaper i geomekanik/hållfasthetslära och fysik.
- Mycket goda kunskaper engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter

- intresse för experimentella metoder, avancerad data/bildanalys och numeriska beräkningar;
- goda kunskaper i röntgenmetoder, bildanalys/rekonstruktion är meriterande, t.ex. tomografi;
- erfarenhet av datorprogrammering i Matlab®, python, C eller motsvarande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1998:80).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast enligt överenskommelse Visstidsanställning