arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i hållbarhetsvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 november

 • Sök jobbet senast

  10 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS) Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS) är ett institut som är värd för forskning och utbildning för att hantera hållbarhetsutmaningar med ett kritiskt perspektiv och lösningsbaserade tillvägagångssätt.

Våra forskningsprojekt fokuserar på fem hållbarhetsteman: klimatförändringar och motståndskraft, markanvändning och utveckling, stadsstyrning och transformation, energirättvisa och hållbarhet i energisystem och biologisk mångfald och naturresurshantering. Vår forskning bedrivs ofta i internationellt samarbete. LUCSUS strävar efter att katalysera förändringar, både på lokal och global nivå, för ett mer hållbart samhälle och en framtid. Utbildningsprogrammen på LUCSUS inkluderar ett magisterprogram (LUMES) och en forskarskola. LUCSUS arbetsspråk är engelska. Från och med 1 januari 2019 ingår LUCSUS i samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

Forskarutbildningen i hållbarhetsvetenskap


Forskarutbildningen i hållbarhetsvetenskap utgör fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng) som avslutas med disputation. Den som antas till utbildningen erhåller lön från universitetet under 4 år varunder doktoranden främst ska ägna sig åt sin utbildning. Anställningen som doktorand kan även inbegripa institutionstjänstgöring, framför allt undervisning, med en omfattning av maximalt 20% av en heltidstjänst. Doktorandens anställning kommer då att förlängas med ett motsvarande antal timmar. Villkoren för anställning som doktorand anges i Högskoleförordningen (HF) 5 kap. 1–7 §§.

Forskningsprojektet Imaginaries of Carbon Capture and Storage

Doktoranden kommer att arbeta inom institutionens nya, 4-åriga forsknings projekt med titeln “Burying problems? Imaginaries of carbon capture and storage in Scandinavia” (https://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/projektdatabas/sokresultat/?projectid=33927), som startar i december 2021. Projektet finansieras av Energimyndigheten. Det övergripande syftet med projektet är att analysera befintliga socio-tekniska scenarior om CCS och deras inbäddade spänningar, konflikter och konsekvenser för rättvisa. "Imaginaries" är ett samhällsvetenskapligt koncept som används för att analysera visioner om teknikens och vetenskapliga upptäckters framtida roll. De ligger mellan diskurser och praxis och är vanligt förekommande för att forma politiska och samhällsbeslut som fattas idag. Således påverkar de kultur, institutioner och fysisk infrastruktur. Projektet kommer att bygga på en stark kritisk samhällsvetenskaplig tradition men är tvärvetenskaplig och samarbetar konstruktivt med branschrepresentanter, drabbade samhällen, forskare och beslutsfattare. En viktig aspekt av projektet är dess rättsliga ramar som vi kommer att använda för att belysa rättsliga konsekvenser av olika styrningssätt för CCS.

För kvalifikationer och ansökningsförfarande https://lu.varbi.com/what:job/jobID:440038/?lang=se

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 1 januari, 2022 Visstidsanställning