arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Hållbara system

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 maj

 • Sök jobbet senast

  8 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Doktorand i Hållbara system med inriktning mot miljömanagement och miljöteknik
med placering vid avdelningen för Industriell miljöteknik (https://liu.se/organisation/liu/iei/miljo) vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

Arbetsuppgifter

Doktoranden som får denna anställning kommer att genomgå forskarutbildning vid IEI inom hållbara system med inriktning mot miljömanagement och miljöteknik. Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Gruvan i Garderoben– om upplagrad elektronik hos svenska hushåll, företag och kommunala organisationer

I en SIFO-undersökning från 2017 uppgav 96 % av alla svenskar att de tyckte att det var viktigt att återvinna batterier och elektronik. Trots detta når bara var fjärde mindre elektronikprodukt den svenska återvinningen. En del av förklaringen bakom detta glapp mellan attityder och beteende är att elektronik som vi slutat använda får ligga kvar i garderober, skrivbordslådor, garage och förråd. Det här projektet syftar till att utveckla kunskap om hur sådan upplagrad elektronik hos svenska hushåll, företag och kommunägda organisationer kan återföras till samhällets kretslopp på ett resurseffektivt och hållbart sätt. Forskningen bygger på en tvärvetenskaplig ansats där kvantitativa och kvalitativa metoder och analyser kombineras för att (1) uppskatta mängderna av upplagrad elektronik i samhället och fastställa dessa förråds karaktäristik i form av produkttyper och elektronikens ålder, funktionalitet och materialinnehåll samt (2) förstå varför, när och hur elektronik lagras istället för att lämnas till återanvändning eller materialåtervinning. Projektet förväntas resultera i strategier och åtgärder för hur en resurseffektiv hantering av upplagrad elektronik på sikt kan åstadkommas och genomförs i nära samarbete med flera återanvändnings- och återvinningsföretag, nationella myndigheter och branschorganisationer.

Den sökande bör ha en master-, magister- eller civilingenjörsexamen med en inriktning relevant för forskarutbildningsämnet (t.ex. miljö-, energi- eller managementprofil). Tidigare dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med kartläggningar av material- och energiflöden eller utvärderingar av miljöpåverkan och ekonomisk prestanda av produkter, tjänster och system är meriterande. Likaså är erfarenhet av att ha använt samhällsvetenskapliga metoder såsom enkäter och intervjuer för att analysera organisatoriska, sociala och institutionella drivkrafter och hinder för utveckling av nya tekniker, strategier eller styrmedel inom hållbarhetsområdet. Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska är ett krav då doktoranden kommer att behöva använda bägge dessa språk för datainsamling, dokumentation och redovisning av resultat.    

Behörighet
Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.