arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Hållbara system inriktning miljömanagement och miljöteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 maj

 • Sök jobbet senast

  31 juli

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Doktorand i Hållbara system med inriktning mot miljömanagement och miljöteknik
med placering vid Industriell Miljöteknik, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Arbetsuppgifter

Forskningen bedrivs inom ramen för ett projekt med syfte att utreda förutsättningarna för infångning och användning av koldioxid (carbon capture and utilisation, CCU) från biogasproduktion i Sverige. Rå biogas från anaerob rötning är en blandning av 50 – 70 % metan och 30 – 50 % koldioxid. Mycket av den biogas som produceras i Sverige uppgraderas för att få en renare metangas som kan användas till fordonsbränsle, medan koldioxiden släpps ut i atmosfären. Arbetet i projektet syftar till att undersöka möjligheterna för att skapa värdefulla produkter av denna koldioxid, samt vilka möjliga mervärden detta kan ge för biogasproducenter, samhälle och miljö. Projektet genomförs i nära anslutning till forskningscentret Biogas Research Center (BRC), i samverkan med aktörer inom biogasindustrin. Empiri till projektet kommer att samlas in genom litteraturstudier, intervjuer och workshops, för att sedan utvärderas genom scenariostudier, fallstudier, livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys. Projektet väntas bidra med kunskap om hur biogasproduktion kan bli mer cirkulär och konkurrenskraftig för att därmed öka i omfattning och skapa ännu större nytta för samhället.

Doktoranden kommer att genomgå forskarutbildning vid IEI inom hållbara system med inriktning mot miljömanagement och miljöteknik. Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Anställningen kräver mycket goda kunskaper inom miljösystemanalys och miljömanagement. Den sökande bör ha en civilingenjörsexamen eller motsvarande med miljö- eller energiprofil. Arbetet kräver viss erfarenhet av att tillämpa systemanalytiska metoder såsom livscykelanalys och samhällsvetenskapliga metoder såsom intervjuer. Kunskaper och erfarenheter från marknad/ekonomi, biogassystem och CCU är alla meriterande för tjänsten.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

1 september 2020 eller efter överenskommelse.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 juli 2020. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Efter ansökningstidens slut kommer utvalda kandidater att få genomföra en skriftlig uppgift, som ska lämnas in senast den 14 augusti. Därefter kommer kandidater att kallas till intervju.

Lika villkor


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat