arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i geoteknik med inriktning snömekanik

 • Yrkesroll

  Geotekniker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 november

 • Sök jobbet senast

  15 december

Om jobbet

Inom avdelningen för geoteknik arbetar vi bl.a. med frågor som rör jordmekanik, dammar och dammbyggnad, miljögeoteknik och kallortsgeoteknik som innefattar tjäle, tjällyftning, tjällossning, permafrost och snömekanik. Mer information om avdelningen finns här: https://www.ltu.se/research/subjects/Geotechnical-engineering

Som doktorand i geoteknik får du möjlighet att doktorera i en internationell forskarmiljö med nära samarbete med världsledande industri och universitet.

Ämnesbeskrivning


Geoteknik omfattar jordmekanik, jordmateriallära och grundläggningsteknik. I ämnet ingår tillämpningar inom anläggnings- och infrastrukturbyggnad, energi samt mineralutvinning.

Projektbeskrivning


Tjäle har stor betydelse vid byggnation och väghållning i kallt klimat eftersom det kan ge upphov till tjällyftning, tjälskott och andra tjälskador. Snö har en isolerande förmåga vilket gör att snötäckets varaktighet och djup under vintern påverkar marktemperaturen. Snötäckta ytor har mindre värmeförlust från marken än snöfria ytor, där även temperaturvariationerna i marken under vintern blir större. Under vintern när vägar plogas bildas snövallar vid vägkanterna. Tjälnedträngningen blir då större mitt på den snöröjda vägen än vid vägkanterna, som är isolerade av snövallarna. Den ojämna tjälbildningen leder till att tjällyftningen inte blir lika stor överallt, utan kan t.ex. bli större i mitten av vägbanan vilket får till följd att sprickor uppstår. Hur stor skillnad det blir på tjälnedträngningen i vägbanan jämfört med vid vägkanterna beror på snödjupet vid sidan av vägen samt snöns termiska egenskaper.

Snö är ett komplext material vars egenskaper varierar bl.a. beroende på mikrostruktur och sammansättning. Allt eftersom snön omvandlas, packas ihop eller smälter förändras även dess fysikaliska och mekaniska egenskaper. Det primära målet med projektet är att beräkna värmemotstånd för olika snötyper för att bestämma vilken inverkan snö vid sidan av vägen har på tjälbilden i marken. Olika snötyper behöver därför klassificeras och modelleras.

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna innefattar både teoretiskt och praktiskt arbete. Projektet kommer att samverka med andra närliggande projekt. Du kommer även att samarbeta med forskare från andra universitet och organisationer med världsledande kunskap inom området. Forskningsresultat kommer att publiceras som vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Som doktorand läser du även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom får du möjlighet att prova på lärarrollen genom att delta i undervisning vid avdelningens kurser. Som forskare får du en unik möjlighet att driva utmanande projekt och en möjlighet att utveckla forskningsområdet.

Kompetens och erfarenhet


För att betraktas som behörig för tjänsten krävs civilingenjörsexamen, magisterexamen eller högre examen inom lämpliga områden, det vill säga geoteknik, samhällsbyggnadsteknik, väg och vatten, jord- och bergmekanik, teknisk fysik eller likvärdigt. Dokumenterad erfarenhet från projekt eller utbildningsprogram och kurser relaterade till geoteknik samt erfarenhet av modellering och simulering är meriterande.

Följande urvalskriterier gäller:

 • Ämneskunskap som är relevant för projektet i fråga.
 • Kvaliteten på sökandens examensprojekt.
Personliga egenskaper med relevans för utbildning på forskarnivå, som t.ex. förmågan att arbeta självständigt och strukturerat.

Kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift är ett krav. Kunskaper i svenska är en merit.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se:
 • Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet
Som en del i strävan att främja jämställdhet inom teknik- och ingenjörsbransch uppmuntrar vi ansökningar från kvinnor. I de fall där sökandes kvalifikationer är lika kommer det underrepresenterade könet att prioriteras.

Information


För fullständig information  www.ltu.se/ledigajobb 

Ansökan


Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: LTU-5080-2019

Sista ansökningsdag: 2019-12-15