arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i geokemi

 • Yrkesroll

  Geokemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 april

 • Sök jobbet senast

  24 maj

Om jobbet

vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdag: 2021-05-24.

Projektbeskrivning

Detta doktorandprojekt syftar till att undersöka submarina grundvatteninflöden till norra norska kontinentalsockel, Svalbards fjorder, och andra kontinentala schelfregioner i Sibiriska Arktiska havet. Submarine grundvatteninflöden (SGD) transporterar spårämnen, näringsämnen och lösta kolkomponenter från land till havet med svåra konsekvenser för produktivitet och kolcykling. Genom flera internationella samarbetsprojekt kommer vi att kartlägga ett stort område från den arktiska regionen där hög SGD har härledts från tidigare studier. 

Den framgångsrika kandidaten kommer att delta i flera (2-3) kryssningar till Arktis under de kommande åren och utföra geokemiska analyser av porvätska och sedimentprover i samarbete med en grupp internationella experter. Det förväntas också att den valda kandidaten presenterar resultaten från internationella / nationella konferenser samt peer-reviewed vetenskapliga tidskrifter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Den akademiska områdesnämnden kan tillåta undantag från de allmänna behörighetskraven för en enskild sökande under särskilda omständigheter.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom geokemi innebär att den sökande på grundnivå måste ha godkända resultat på följande kurser: 
 • minst 90 poäng i geovetenskap
 • minst 30 hp i matematik, fysik, kemi och / eller biologi beroende på valt ämnesområde i geologi
 • dessutom minst 60 hp på avancerad nivå, inklusive 30 hp självständigt arbete inom geovetenskap.
Särskild behörighet kan även uppfyllas av den som i annan ordning, inom eller utom landet, förvärvat motsvarande kunskaper.

För vissa specialiseringar inom geologisk utbildning på forskarnivå kan studenter som har genomgått sin huvudnivåutbildning i relaterade vetenskapliga ämnen som fysik, kemi, matematik eller biologi också accepteras.

Behörighetskraven måste vara uppfyllda för att kunna antas som doktorand till forskarutbildningen och för att erhålla en doktorandanställning.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är den sökandes kunskaper inom geokemiska analyser, numerisk modellering och en visad akademisk förmåga. Utöver detta även skriftliga och muntliga kunskaper i engelska, förmåga till analytiskt tänkande, samarbetsförmåga, kreativitet, initiativrikedom och självständighet. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta Dr. Wei-Li Hong.

Fackliga företrädare

Se fullständig annons.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Se vilken information som efterfrågas i den fullständiga annonsen på universitets webbsida.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Geokemist

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat