arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i geohydrologi / miljökemi / biogeokemi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mångsidigaste institution av sitt slag med en unik bredd och ca 250 anställda.

Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära (LUVAL); geofysik; naturresurser och hållbar utveckling (NRHU); mineralogi, petrologi och tektonik (MPT); paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap. Mer information finns påhttp://www.geo.uu.se. Detta projekt innebär också ett nära samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Doktorandtjänst i Geohydrologi vid institutionen för Geovetenskaper, Programmet för luft- vatten och landskapslära. Startdatum 2022-09-15 eller enligt överenskommelse.

PFAS används eller har använts i massor av olika produkter och utgör idag ett växande globalt miljöproblem. Mer än hälften av Sveriges kommuner rapporterade 2021 att de har PFAS i råvattnet som används för dricksvattenproduktion. Samtidigt fortsätter PFAS att läcka ut i miljön från förorenade områden som brandövningsplatser och deponier. Naturlig nedbrytning är en viktig process för att avlägsna många organiska föroreningar från miljön. Hittills har dock den naturliga nedbrytningen av PFAS hela vägen till ofarliga (fullständigt de-fluorerade) slutprodukter bedömts vara mycket långsam och kanske inte ens möjlig, men samtidigt saknas mycket kunskap om nedbrytningsprocesserna och de organismer som är inblandade.

Arbetsuppgifter

Doktoranden ska jobba med mikrobiell nedbrytning av PFAS för sanering av förorenad mark och grundvatten inom forskningsprojektet bioPFAS. Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är extremt svåra att bryta ner samtidigt som många av dessa ämnen också är både hälsoskadliga och mobila i miljön. 

Inom detta forskningsprojekt ska vi försöka utöka kunskapen om mikrobiell nedbrytning av PFAS och särskilt besvara (bl.a.) följande frågor:

- I vilken utsträckning kan PFAS brytas ner mikrobiellt i jord och grundvatten, vilka ämnen går att bryta ner och blir nedbrytningen fullständig eller ofullständig?
- Vilka faktorer styr mikrobiell nedbrytning av PFAS och kan goda förhållanden för mikrobiell nedbrytning uppnås eller stimuleras inom förorenade områden i Sverige?

Inom projektet kommer PFAS-aktiva bakterier och mikrobiella samhällen från svenska förorenade områden att identifieras och karakteriseras genom att bl.a. kartlägga och analysera arvsmassa och genuttryck i noggranna laboratorieförsök. Samtidigt undersöks hur olika miljöfaktorer påverkar nedbrytningen och vilka nedbrytningsprodukter som bildas undersöks med avancerade analysmetoder. I slutet av projektet tillämpas kunskaperna från dessa studier i ett välkontrollerat demonstrationsförsök på ett PFAS förorenat område där vi stimulerar mikrobiell PFAS nedbrytning och undersöker hur väl detta fungerar i praktiken. Nyttan med projektet kan på sikt bli mycket stor om vi hittar metoder att etablera och stimulera bakterier som bryter ner PFAS på plats i marken och grundvattnet.

Doktorandtjänsten ingår i ett samarbete mellan Uppsala Universitet (UU), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och andra partners, inklusive företag som jobbar med sanering av förorenade områden. Doktoranden blir anställd vid UU men kommer också att samarbeta och jobba nära tillsammans med Institutionerna för Vatten och Miljö och Mark och Miljö vid SLU, inklusive laborativt arbete vid SLU (Uppsala).

Kvalifikationskrav

Vi söker en kandidat med stark bakgrund inom miljö- eller bioteknik, geohydrologi, miljökemi, mikrobiologi, markvetenskap eller ett liknande ämne. Goda kunskaper i engelska (både tal och skrift) är ett krav. Kandidaten skall vid tjänstens tillsättning (startdatum) inneha en magisterexamen eller motsvarande, gärna med inriktning inom ett ämne som är relevant för forskningsområdet. Den sökande måste vara behörig för forskarutbildning. Prioritet ges till dem som anses visa störst fallenhet för ett framgångsrikt slutförande av forskarutbildning.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av laborativt arbete och förmåga att utföra experiment i laboratorium, erfarenhet av forskning om miljöföroreningar och deras nedbrytning, förmåga att arbeta interdisciplinärt och vilja att lära sig nya saker, grundläggande kunskaper inom mikrobiologi och/eller miljökemi.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-09-15 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Doktoranden ska främst jobba med sin egen forskarutbildning och doktorandtjänsten täcker forskarutbildning i 4 år heltid. Detta kan kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20%), vilket i så fall förlänger anställningstiden i samma omfattning.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska bl.a. innehålla: ett motivationsbrev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och är lämplig för tjänsten,  CV, dokumentation av din utbildning och betyg, namn och e-postadresser till referenspersoner (gärna minst 2), relevanta publikationer inklusive magister/masteruppsats.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Fritjof Fagerlund +46-18-4717166, mailto:fritjof.fagerlund@geo.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2022, UFV-PA 2022/2504.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2022-09-15 Visstidsanställning till