arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i fysikalisk kemi

 • Yrkesroll

  Kemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 september

 • Sök jobbet senast

  5 november

Om jobbet

vid Institutionen för material-och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2021-11-05.

Projektbeskrivning

Projekttitel: Utveckling av elektronkristallografiska metoder för bestämning av 3D-atomstrukturer och laddningar i metalloproteiner och enzymer.

Handledare (PI): Prof. Xiaodong Zou (huvudhandledare); Dr. Hongyi Xu (biträdande handledare) och Prof. Martin Högbom (DBB, biträdande handledare).

Att detaljgranska strukturen hos olika biomolekyler gör det möjligt att förstå deras funktioner och kemiska processer i biologiska system. Röntgenkristallografi är för närvarande den viktigaste tekniken för strukturbestämning av makromolekyler men det kräver stora kristaller. Dessutom kan den inte bestämma laddningarna för enskilda atomer, som är viktigt för att förstå t ex redoxkemi i enzymer. Under det senaste decenniet har elektrondiffraktion genomgått en enorm utveckling till 3D-elektrondiffraktion (3D ED), även känd som MicroED. Det har visat sig vara kraftfullt vid bestämning av atomstrukturer från nano- och mikrokristaller som är för små för röntgenkristallografi.

Doktorandprojektet syftar till att utveckla och tillämpa nya 3DED / MicroED-metoder för att bestämma 3D-atomstrukturer och metalladdningstillstånd i metalloproteiner / enzymer. Huvudarbetsuppgifterna är att utveckla kristalliseringsprotokoll för att erhålla mikrokristaller för 3DED / MicroED, optimera förberedelserna för EM prover, använda avancerade kryo-elektronmikroskopiska tekniker för datainsamling och dataanalys. Kandidaten kommer att tillämpa de nya metoderna för att bestämma 3D-strukturer samt laddningstillstånd för metaller och aminosyror i metalloproteiner/enzymer och deras katalytiska mellanprodukter.

Kandidaten kommer att ingå i en stor grupp och i nära samarbete med biokemister vid Institutionen för biokemi och biofysik, SU och andra universitet. Kandidaten ska ha en stark samarbets- och kommunikationsförmåga, vara självmotiverad och en bra lagspelare. Den sökande bör också ha utmärkta kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Goda kunskaper om proteinkristallisation, biokemi, strukturbiologi, kristallografi, TEM, dataanalys är en fördel men inte ett krav. Kandidaten ska ha en magisterexamen eller motsvarande examen i kemi, biokemi eller kemiteknik. Studenten kommer att arbeta inom projektet "Elektronkristallografiska metoder för att sondra 3D-atomstrukturer och laddningstillstånd i makromolekyler" finansieras av Knut & Alice Wallenberg-stiftelsen. Mer information finns på https://kaw.wallenberg.org/en/xiaodong-zou och https://www.su.se/english/profiles/xzou-1.187418

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet kemi, materialvetenskap, kemiteknik eller ett relaterat ämne. Du hittar den allmänna studieplanen på Institutionens webbsida för doktorandstudier.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av PI (xzou@mmk.su.se). Allmän information om arbetsplatsen, institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, professor Gunnar Svensson, tfn 08-16 45 05, gunnar.svensson@mmk.su.se.

Fackliga företrädare

Se den fullständiga annonsen.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på https://www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Kemist

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat