arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i fysikalisk kemi (C)

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Kemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 maj

 • Sök jobbet senast

  5 augusti

Om jobbet

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: (2019-04-23) Förlängd ansökningstid t.o.m. 2019-08-05

Projektbeskrivning

Syntes och karakterisering av joniska vätskor som smart responsiva hybridmaterial för smörjning.

Handledare: professor Anja-Verena Mudring, anja-verena.mudring@mmk.su.se.

Energi är en av de mest kritiska utmaningar samhället står inför. Belysning är förmodligen den viktigaste sektorn där energiförbrukningen kan minskas. Således är det viktigt att avancera belysningsteknologi utöver det aktuella läget. Elektroluminescerande enheter är de mest raka ljuskällorna för direktomvandling av el till ljus. Den enklaste elektroluminescerande enheten (enklare än en OLED, organic light emitting diodes) är en ljusemitterande cell (LEC, light emitting electrochemical cell) som består av ett emissivt skikt mellan elektroderna. Av den anledningen är LECs tänkt som en lovande billig tekniklösning för stor belysning. Men bristen på LEC-enheter som kombinerar hög effektivitet och lång livslängd med utsläpp i de primära färgerna av rött, grönt och blått och deras kombination vit för närvarande mot användningen av LEC-tekniken. Det föreslagna arbetet syftar till att övervinna denna tekniska lucka genom synergistisk undersökning av nya (1) emitter- och (2) elektrolyt- och (3) -arkitekturkoncept. Sammantaget kommer detta integrerade tillvägagångssätt äntligen att ge grundläggande kunskaper för att möjliggöra tillverkning av prisvärda, miljövänliga belysningsenheter med oöverträffad effektivitet för belysningsapplikationer.
Doktorandprojektet kommer att stödjas genom ett bidrag från Energimyndigheten. Den framgångsrika kandidaten ska ha en bakgrund inom kemi, materialvetenskap, kemiteknik eller ett relaterat ämne. Projektet innefattar syntetisk organisk kemi och flera karakteriseringsmetoder, såsom NMR, MS, vibrationsspektroskopi termisk analys samt beräkningsmodellering. Specifikt syntes, struktur och reaktivitetskarakterisering av övergångsmetallkomplex, organometalliska, joniska vätskor eller andra hybridmaterial och studera deras foto- och elektroluminescerande beteende. Erfarenhet i dessa metoder är fördelaktig, men inte nödvändigt.

Behörighetskrav

Se länk till fullständig annons nedan.

Urval

Se länk till fullständig annons nedan.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av professor Anja-Verena Mudring, anja-verena.mudring@mmk.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.