arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i fysikalisk kemi (B)

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Kemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 maj

 • Sök jobbet senast

  5 augusti

Om jobbet

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: (2019-04-23) Förlängd ansökningstid t.o.m. 2019-08-05.

Projektbeskrivning

Projektbeskrivning: Högpresterande termoelektriska material genom termisk nedbrytning av skräddarsydda metallorganiska prekursorer i joniska vätskor.

Handledare: professor Anja-Verena Mudring, anja-verena.mudring@mmk.su.se.

I de flesta energikonverteringsprocesser och i många utrustningar eller kemiska processer generas värme som representerar väsentliga energiförluster. Således är återvinning av förlorad värme och omvandling till högvärdeselektronik viktigt. För att dessa effektiva termoelektriska komponenter behövs som kan återvinna spillvärmen och omvandla den till högkvalitativ energi som el. Projektet syftar till att utveckla förbättrade termoelektriska material för återvinning av ”avfallsenergi” genom sönderdelning av metallorganiska prekursorer med definierad komposition i joniska vätskor (ILs) genom mikrovågsuppvärmning och efterföljande mild komprimering. Detta tillvägagångssätt möjliggör på ett unikt sätt att självständigt optimera de tre centrala fysikaliska egenskaperna hos ett termoelektriskt material där typiskt optimering av en egenskap endast är möjlig på bekostnad av den andra: Seebeck-koefficient, och värmeledningsförmåga. Doktorandprojektet kommer att stödjas genom ett bidrag från Energimyndigheten. Den framgångsrika kandidaten ska ha en bakgrund inom kemi, materialvetenskap, kemiteknik eller ett relaterat ämne. Doktorandplatsen kräver kunskap inom syntes, struktur och reaktivitetskarakterisering av organometalliska molekyler såväl som att studera deras omvandling till motsvarande nanoskala material, tolkning av data och vetenskaplig presentation. Projektet innefattar syntetisk organisk kemi och flera karakteriseringsmetoder, såsom NMR, MS, vibrationsspektroskopi, röntgendiffraktion, termisk analys samt beräkningsmodellering.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet kemi, materialvetenskap, kemiteknik eller ett relaterat ämne. 

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Se länk till fullständig annons nedan.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av professor Anja-Verena Mudring, anja-verena.mudring@mmk.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.