arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i fysikalisk kemi (A)

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Kemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 maj

 • Sök jobbet senast

  5 augusti

Om jobbet

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: (2019-04-23). Förlängd ansökningstidd t.o.m. 2019-08-05

Projektbeskrivning

Projekttitel: Syntes och karakterisering av joniska vätskor som smart responsiva hybridmaterial för smörjning.

Det beräknas att friktion och slitage står för en fjärdedel av de globala energiförlusterna och smörjmedlen är viktiga material för att minska energiförbrukningen. Detta möjliggör en grön energiproduktion och minimerar miljöpåverkan. Idag är nuvarande smörjmedel passiva och tillåter inte friktionskontroll. En ny smörjningsteknik, som är utformad för de speciella behoven hos snabbt växande elektriska maskiner, är nödvändig. I detta sammanhang kommer utvecklingen av nya joniska vätskor som tillåter att styra smörjmedlets friktion, temperatur och tryckrespons undersökas. Joniska vätskor är oorganiska-organiska hybridsmaterial som är flytande vid och under rumstemperatur. Forskningsuppgifterna inom doktorandprojektet kommer att omfatta syntes och karaktärisering av nya joniska vätskor.
Doktoranden kommer att bli en del av en tvärvetenskaplig forskargrupp med forskare från KTH, LTU och industrin. Forskarna kommer att använda jonisk vätsketeknik för att utveckla nya smörjmedel som effektivt reducerar friktion och slitage på ett femårigt FoU-program, REFIT (Reduced Friction Through Ionic Technology) som sponsras av Stiftelsen för strategisk forskning.
Den framgångsrika kandidaten ska ha en bakgrund inom kemi, materialvetenskap, kemiteknik eller ett relaterat ämne. Projektet innefattar syntetisk oorganisk kemi och flera karakteriseringsmetoder, såsom NMR, MS, vibrationsspektroskopi termisk analys samt beräkningsmodellering. Erfarenhet i dessa metoder är en fördel, men inte nödvändigt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet fysikalisk kemi. 

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Se länk till fullständig annons nedan.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av professor Anja-Verena Mudring, anja-verena.mudring@mmk.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.