arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i fysik med inriktning mot tillämpad kärnfysik,

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 november

 • Sök jobbet senast

  19 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Härmed utlyses en doktorandtjänst vid avdelningen för kärnfysik inom forskningsområdet interndosimetri och riskbedömning för arbetstagare och allmänhet efter ett oavsiktligt utsläpp av radioaktiva ämnen från European Spallation Source (ESS).

ESS är en neutronbaserad forskningsanläggning som nu byggs i utkanten av Lund. Konsekvensbedömningar av ett oavsiktligt utsläpp från ESS visar att arbetstagare som är på plats och personer i närheten av ESS-anläggningen kan påverkas av intern kontaminering av särskilt alfastrålande 148Gd och gammastrålande radionuklider som 187W, 172Hf, 182Ta, inklusive radioaktiva jodisotoper som 125I. Syftet med doktorandprojektet är att undersöka vilka radiometriska mätningar som måste utföras för att förutsäga, övervaka och följa upp doserna från internexponering till arbetstagare och till allmänheten från oavsiktligt utsläppta radioaktiva partiklar från ESS strålmål. Doktorandprogrammet finansieras av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och kommer att handledas gemensamt av forskare vid avdelningen för kärnfysik (Lund) och medicinsk strålningsfysik (Malmö). Innehavaren av tjänsten kommer att spendera tid på båda avdelningarna.

Innehavaren av tjänsten kommer att: 

- Karakterisera källtermen från ESS med avseende på partikelstorleksfördelning och radionuklidsammansättning. Mål: Att undersöka effekterna av varians och osäkerhet i partikelstorleksfördelningen och radionuklidsammansättningen för bedömning av inandningsdosen för arbetstagare och allmänhet. Att identifiera vilka kritiska parametrar som har störst inflytande på osäkerheten i de förutspådda interndosuppskattningarna.
- Undersöka möjligheten för helkroppsmätning för dosuppskattning av gammastrålande radionuklider som släppts från ESS strålmål. Mål: Teoretisk optimering av de tidsramar som krävs för att kunna detektera specifika radionuklider med hjälp av direkt och indirekt helkroppsräkning med högupplösande gammaspektrometri. Ålders- och könsspecifik kvantifiering kommer också att beaktas. 
- Undersöka genomförbarheten av interndosanalyser av alfa-, beta- och gammastrålande radionuklider med hjälp av utsöndringsprover. Mål: Teoretisk optimering av de tidsramar som krävs för kvantitativ bedömning av interndos från alfa- och gammastrålande radionuklider från ESS strålmål med urin- eller fekalbioanalys, med hjälp av nyutvecklade biokinetiska modeller från ICRP.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

För mer information följ länken: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:445224/?lang=se

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: snarast möjligt Visstidsanställning