arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i fysik med inriktning mot kärnfysik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 januari

 • Sök jobbet senast

  28 februari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Forskning inom grundläggande kärnfysik bedrivs inom avdelningen för kärnfysik vid internationella acceleratoranläggningar med hjälp av avancerade detektorsystem som i många fall utvecklas i Lund.

Särskilt fokus för den grundläggande kärnfysiken ligger på studier av atomkärnor långt från stabilitet m.h.a. acceleratorer för radioaktiva jonstrålar, framförallt vid ISOLDE-experimentet vid CERN och NUSTAR-experimenten vid FAIR. Frågeställningarna som undersöks innefattar kärnmodeller och deras generella tillämpning på exotiska atomkärnor, samt kärnastrofysik och fundamental fysik, där atomkärnor som förutsägs ha vissa specifika egenskaper utforskas. Vid avdelningen bedrivs även forskning och utveckling av nya detektorsystem för användning inom experimentprogrammet där laboratorier för såväl grundläggande som tillämpad kärnfysik vid avdelningen utnyttjas.

Arbetsuppgifter


Doktoranden kommer att arbeta inom gruppens exprimentprogram vid ISOLDE och ev. vid FAIR med syfte att undersöka instabila atomkärnor långt från stabilitetslinjen m.h.a. experiment med radioaktiva jonstrålar. Gruppen har sedan länge varit engagerad i experiment vid ISOLDE och har där varit djupt involverad i konstruktionen av CERN:s första post-accelerator för radioaktiva joner, REX-ISOLDE, och nu senast i den uppgradering, HIE-ISOLDE som gjorts för att öka strålenergin för experimentet. ISOLDE är CERN:s anläggning för produktion av radioaktiva jonstrålar. Över 1000 olika isotoper av 70 grundämnen produceras för experiment genom att bombardera speciellt utvecklade strålmål med en 1.4 GeV protonstråle från en av CERN:s injektorer och sedan selektera och masseparera dessa bl.a. med laserbaserade metoder. För närvarande fokuseras gruppens arbete på experiment med kortlivade strålar, med en energi upp till ~10 MeV/u, och då särskilt transferreaktioner, spridningsexperiment och Coulomb excitation. Studenten kommer att arbeta med att implementera ny utrustning när så behövs, utföra experiment, analysera data och publicera resultat. Fokus på arbetet kommer att ligga på:

- Kärnstrukturen för isotopkedjor mellan skalförslutningar
- Experiment med intresse inom kärnastrofysiken

Experimentdata erhålls från kärnreaktioner och samlas in med detektorer för laddade partiklar, neutroner och gamma-strålning. Praktiska aspekter av arbetet planeras inkludera:

- experiment med ISS (ISOLDE Solenoidal Spectrometer) systemet vid ISOLDE för transferreaktioner.
- experiment med MINIBALL-systemet för detektion av gammastrålning, inklusive detektorer för laddade partiklar, neutroner och elektronspektroskopi för Coulombexcitation
- experiment inom Phase-0 programmet vid R3B-experimentet vid FAIR
- Simuleringar t.ex. i GEANT4 för att optimera detektoruppställningar inför experiment och i samband med dataanalys.

Kursarbete, dataanalys och färdigställande av avhandlingen planeras utföras i Lund medan experimentverksamheten bedrivs vid experimentanläggningar utomlands. Doktoranden förväntas därför tillbringa viss tid, i perioder som kan omfatta någon eller några månader i taget, stationerad vid anläggningar utomlands för experimentarbete.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

För mer information om tjänsten, följ länken https://lu.varbi.com/what:job/jobID:583231/?lang=se

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: snarast möjligt Visstidsanställning till