arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Funktionsnedsättning och samhälle

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning med inriktning mot psykologi, psykoterapi, funktionshinder, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning, sociologi och human resources. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ibl

Vi söker nu en doktorand inom Funktionsnedsättning och samhälle.

Dina arbetsuppgifter

Ämnet för anställningen är funktionsnedsättning och samhälle och bedrivs inom ramen för det av Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet Inverkan av bakgrundsljud på språkförståelse hos skolbarn: Betydelse av ljudtyp och individuella skillnader. Syftet med projektet är att undersöka hur bakgrundsbrus påverkar läs- och hörförståelse hos svensktalande skolbarn samt hur sådan påverka kan förklaras. Dina arbetsuppgifter innebär att planera, strukturera och genomföra datainsamling, analysera materialet med statistiska metoder samt presentera resultat i vetenskapliga och populärvetenskapliga sammanhang. Detta inkluderar även rekrytering av, och kontakt med, elever, lärare, rektorer och vårdnadshavare.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på Avdelningen för funktionsnedsättning och samhälle. Vid avdelningen bedrivs banbrytande teoridriven forskning med fokus på funktionshinder, utifrån neurovetenskapliga, kognitiva, pedagogiska och psykosociala perspektiv. Forskningen utförs i huvudsak på grupper med hörselnedsättning/dövhet, kombinerad syn- och hörselnedsättning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (t.ex. ADHD) och intellektuell funktionsnedsättning. Vår forskning har särskilt fokus på kommunikation, kognitiva färdigheter, skolfärdigheter och olika former av språk, talade såväl som skrift- och teckenbaserade. Vi studerar både barn- och vuxenpopulationer. Forskningen utgår både från en kvantitativ ansats, där vi genom experiment eller korrelationsstudier söker beskriva beteendemässiga, kognitiva och neurala mekanismer, och en kvalitativ ansats, där vi bland annat undersöker upplevelser av levnadsvillkor. Vår internationellt välrenommerade hörselforskning med utgångspunkt i kognitiv hörselvetenskap bedrivs inom ramarna för centrumbildningen Linnécentrum HEAD (https://liu.se/linnecentrum-head/).

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i något ämne av central betydelse för funktionsnedsättning och samhälle. Kraven på grundläggande och särskild behörighet anses även uppfyllda av den som har avlagt motsvarande äldre examen, eller inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskilt meriterande är en utbildningsmässig bakgrund inom logopedi, audiologi, psykologi, kognitionsvetenskap, specialpedagogik eller ämne med motsvarande relevans för projektet. Det är också särskilt meriterande med dokumenterad erfarenhet av:
 • kognitiv, språklig och/eller audiologisk testning
 • statistisk analys
 • att självständigt formulera och angripa vetenskapliga frågeställningar och
 • arbete med barn i skolåldern

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde

Omgående.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat