arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i forskarutbildningsämnet Skogshushållning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 januari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena Skoglig matematisk statistik, Skoglig fjärranalys, Skoglig inventering och sampling, Skoglig planering och Landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell inventering av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda. Mer information hittar du på www.slu.se/srh.

Innehållsbeskrivning:

Doktoranden kommer i första hand att arbeta med utveckling av statistisk teori för förändringsskattningar utifrån ett hierarkiskt modellbaserat (HMB) synsätt. Detta med hjälp av en kombination av fjärranalysdata som LiDAR-data insamlat inom NASA:s GEDI- och ICESat-2-uppdrag, LiDAR-data insamlat med flyg, optiska satellitbilder insamlat av ESA:s Sentinel-2, NASA:s satellit Landsat 8, och andra sensorer. Projektet finansieras av den svenska Rymdstyrelsen (Ref. SNSA-171/19) och kommer att genomföras av en grupp forskare vid Institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU i samarbete med United State Departement of Agriculture (USDA) Forest Service, University of Maryland och NASA. Projektets tre huvudmål är följande:
 • Att utveckla HMB-metodiken för förändringsskattningar av skogliga variabler såsom biomassa och volym, och utifrån kombinationer av olika typer av fjärranalysdata och fältdata.
 • Att visa de utvecklade HMB-metodernas effektivitet via fallstudier, där olika kombinationer av fjärranalysdata utnyttjas.
 • Att utvärdera när HMB-metoden för förändringsskattningar är att föredra framför andra metoder, via såväl analytiska som empiriska jämförelser.

Kvalifikationer:

Vi söker i första hand kandidater med en magisterexamen som inte är äldre än tre år från ansökningsdagen (exklusive eventuell föräldraledighet). Magisterexamen bör vara i ämnesområdet fjärranalys eller relaterad skogsvetenskap, skoglig biometri eller ett relaterat ämne med fokus på skoglig datainsamling. En erforderlig kvalifikation är erfarenhet av skogliga analyser och goda kommunikativa färdigheter med förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska. Meriterande är programmering med R och erfarenhet av GIS-programvara. 

Placering:           
Umeå

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

1 april 2020 eller enligt överenskommelse. 

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-03-01.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat