arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i forskarutbildningsämnet Biologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 december

 • Sök jobbet senast

  4 februari

Om jobbet

Institutionen för växtproduktionsekologi bildar tillsammans med institutionen för ekologi en inspirerande forskningsmiljö i Ekologicentrum i Uppsala. Vi utbildar och forskar om växter för livsmedel, foder och energi. Forskningen och undervisningen har en produktionsinriktad karaktär med fokus på jordbruksmarkens växtbestånd och samspelet med omgivande miljö och system. I forskningen undersöks hur olika produktionsmetoder, odlingsmiljöer och -system påverkar avkastning och andra ekosystemtjänster, samt produktkvalitet och omgivande miljö. Vi undervisar om växtproduktion, växtekologi, ogräsbiologi och växtodlingssystem i ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv.

Utveckling av ett mer näringseffektivt vårvete i partnerskap mellan akademi och industri
Söker du ett doktorandprojekt där du, i samarbete med forskare hos ett svenskt växtförädlingsföretag, bidrar till utvecklingen av nya vetesorter för ett mer hållbart jordbruk? Trivs du i en tvärvetenskaplig och internationell forskningsmiljö? Då bör denna doktorandtjänst vid institutionen för växtproduktionsekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala vara av intresse for dig.

Vårvete odlas ofta i Sverige för brödveteproduktion, och sorter med förbättrad näringseffektivitet särskilt under de svenska odlingsförhållandena efterlyses av Sveriges enda kommersiella spannmålsförädlare Lantmännen Lantbruk. Ett partnerskap har etablerats mellan växtförädlingsföretaget, expertis inom växtodling, markvetenskap och genetik vid SLU, och avnämnare. Inom nuvarande verksamhet identifierar vi fenotypiska egenskaper som indikerar förbättrad näringseffektivitet samt gör urval av föräldrar för utveckling av en genetisk mappningspopulation. Den föreslagna forskningen är ämnat att fortsätta detta samarbete, med det övergripande målet att ta det första nödvändiga steget, dvs. identifiering av genetiska markörer, för ökad användning av markörbaserat urval hos växtförädlingsföretaget baserad på fenotypning i fält och genotypning i en ny utvecklad kartläggningspopulation. Specifika mål är utveckling av en genetisk kartläggningspopulation, fenotypning i två fältförsök med denna population, genotypning och identifiering av genetiska markörer som är associerade med växtegenskaper som i sin tur indikerar olika aspekter av näringseffektivitet, för användning inom markörbaserad växtförädling. Som doktorand inom projektet kommer du att få möjlighet att utveckla dina nätverk inom både akademi och jordbruksnäringen. Dina studier gör du i fält och eventuellt även i växthus, samt genom databearbetning.

Kvalifikationer:

Vi söker en biolog eller agronom med goda kunskaper om växtekologi och växtförädling, och med intresse for växtproduktion i jordbruket. Erfarenhet av fältarbete är meriterande. lnnehavaren skall ha mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, samt kunna förstå och tala, eller ha viljan att lära sig, svenska (skandinaviska). Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga och förmåga till självständigt arbete. Du behöver ha körkort för personbil.

Placering:           
SLU Uppsala, institutionen för växtproduktionsekologi

Försörjningsform:

Anställning som doktorand i 4 år

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-02-04.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive styrkt meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat