arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i forskarutbildningsämnet biologi

 • Ort

  Lomma

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 december

 • Sök jobbet senast

  8 januari

Om jobbet

Institutionen för växtskyddsbiologi
Postgenomisk kartläggning av effektorer och ”silencing suppressors” i algsvamp-värd interaktioner

Innehållsbeskrivning:

Detta doktorandprojekt är en del av en större rekrytering av 5 doktorander på SLU Alnarp, som en del i en Marie Sklodowska-Curie- nätverk PROTECTA (H2020-MSCA-ITN-2017-766048). Inom PROTECTA kommer 15 doktorander rekryteras i Europa. Studierna syftar till att utveckla nya och innovativa sätt att kontrollera algsvampars sjukdomar inom jordbruk, skogsbruk och vattenbruk. Vi kommer att studera patogena algsvampar och deras värdar i tvärvetenskapliga projekt. Doktoranderna kommer därför ha mentorer i olika branscher och även genomföra studier på olika platser i konsortiet. Institutionen för växtskyddbiologi vid SLU, är en tvärvetenskaplig konstellation, som omfattar resistensbiologi, integrerat växtskydd och kemisk ekologi. Forskningen vid institutionen är riktad mot både grundläggande och tillämpad forskning. Detta doktorandprojekt syftar till storskalig kvantifiering av effektorer under infektionsprocessen när algsvampar infekterar olika grödor, träd och fiskar. Dessa kunskaper kommer att utnyttjas för ytterligare grund- och tillämpad forskning inom konsortiet. Doktoranden kommer därför att förväntas arbeta med molekylär teknik, cytologi, sekvensering data, avancerad proteomikanalys, bioinformatik, biokemi och fältpatologi.

Kvalifikationer:

Din bakgrund kan vara inom ett brett spektrum av vetenskapliga områden såsom mikrobiologi, biologi, molekylärbiologi, växtvetenskaper, växtskydd, bioteknik och genetik. Färdigheter i molekylärbiologi, växtpatologi, mykologi, bioinformatik, och proteomik är meriterande. God förmåga till muntlig och skriven engelska är viktigt. Utmärkta samarbetsfärdigheter, hög motivation och entusiasm är viktiga, liksom förmåga att arbeta både självständigt och i ett team. Personliga färdigheter är därför en viktig del av utvärderingen. Ett intresse för både grundläggande och tillämpad forskning anses vara mycket viktigt.

Placering:           
SLU, Alnarp

Försörjningsform:

Anställning som doktorand. Denna tjänst är finansierad av EU (H2020-MSCA-ITN-2017-766048) och EUs mobilitets-villkor gäller. För att vara berättigad till denna position får inte den sökanden ha varit bosatt eller genomfört sina huvudverksamheter (arbete, studier, etc.) i Sverige i mer än 12 månader under de tre senaste åren före rekryteringdatumet. En person som redan har disputerat eller har mer än 4 års forskningserfarenhet på heltid är inte stödberättigad.

Tillträde:

Efter överenskommelse, men helst januari 2019.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2018-12-02.
För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju. Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Laura Grenville Briggs, Professor

+46 40-41 52 47

laura.grenville.briggs@slu.se