arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i forskarutbildningsämne: Kemi

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 juli

 • Sök jobbet senast

  5 september

Om jobbet

Institutionen för molekylära vetenskaper
Molekylära mekanismer i samverkan mellan mineralnanopartiklar och proteiner

En doktorandtjänst i ämnet kemi ledigförklaras vid institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Uppsala. Institutionen består av ca 110 medarbetare och bildar tillsammans med två andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på campus Ultuna i Uppsala. Här finns kompetens inom växtbiologi, mykologi, växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, beräkningsbaserad genetik, kemi och bioteknologi och infrastruktur så som växtodlings-faciliteter, avancerad mikroskopi och molekylärbiologi, röntgen och NMR. Institutionen bedriver forskning, undervisning och miljöövervakning inom området oorganisk, fysikalisk och organisk kemi, biokemi, naturproduktkemi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Besök oss på https://www.slu.se/institutioner/molekylara-vetenskaper/

Innehållsbeskrivning:

Nanopartiklar av metalloxider visade sig nyligen kunna på ett specifikt sätt binda blodets och andra proteiner samt modifiera immunreaktioner i vävnader, vilket tillåter att använda dem för förbättrad sårläkning och transplantationskirurgi. Syftet med projektet är att få insikt i hur metalloxid nanopartiklar erhåller den så kallade proteinkorona i interaktion med kroppsvätskor och funktionella proteiner och peptider. Det kommer att involvera både proteinseparation och rening, och oorganisk syntes av modelloxid nanopartiklar och polyoxometallatarter, kristallisering av komplexen av funktionella peptider och proteiner och även deras karaktärisering genom en mängd olika tekniker såsom elektronmikroskopi, atomkraftmikroskopi, X- ray diffraktion och NMR, samt utvärdering av deras funktionella egenskaper. Projektet kommer att genomföras i en inspirerande internationell miljö och involvera aktivt deltagande i internationella projektmöten. En eller flera korta forskningsutbyten med ett partneruniversitet i USA förutses. PhD-projektet utgör en del av ett forskningsprogram som stöds av Vetenskapsrådet och Fulbright Foundation (USA).
 

Kvalifikationer:

En behörig kandidat ska ha en MSc-examen eller motsvarande i ett ämne som är relevant för tjänsten, t.ex. inom: kemi, biokemi, molekylärbiologi eller materialvetenskap eller relaterade ämnen. Studenten borde ha ett starkt intresse för och allmän kompetens inom biokemi / molekylärbiologi samt i syntes och karakterisering av material. Erfarenhet av spektroskopisk karakteriseringsteknik och proteinseparation är av förtjänst. Stark kommunikationsförmåga muntligt och skriftligt på engelska krävs. Personliga egenskaper som förmågan att samarbeta, lösa problem och arbeta självständigt är av stor betydelse.

Placering:           
Ultuna, Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (2 eller 4 års utbildning) // Annan försörjningsform

Tillträde:

Under hösten 2019

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2019-09-05.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Vadim Kessler, Professor

förnamn.efternamn@slu.se