arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i forskargruppen Hälso- och sjukvårdsforskning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 november

 • Sök jobbet senast

  3 december

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap tillhör medicinska fakulteten och bedriver framgångsrik forskning inom ämnesområdena folkhälsovetenskap samt vårdvetenskap.

Vidare bedrivs utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, masterprogrammet i folkhälsa samt ett flertal fristående kurser. Vid institutionen finns idag nio forskargrupper med sammanlagt ca 200 anställda och ytterligare ca 150 anknutna forskare.

Läs mer på https://www.pubcare.uu.se/

Forskargruppen Hälso- och sjukvårdsforskning söker nu en doktorand som ska arbeta med frågor kring styrning och organisation i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Hälso- och sjukvårdsforskning är ett mångvetenskapligt kunskapsområde, som hämtar sina teorier och metoder från olika vetenskapliga fält så som folkhälsovetenskap, statsvetenskap, medicin, ekonomi och sociologi.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Svensk hälso- och sjukvård är starkt decentraliserad, men med en ökande grad av nationell styrning. Avhandlingsprojektet ska fokusera på den nationella styrningen och hur den har utvecklats, dess funktionssätt och nuvarande sammansättning med avseende på tillsyn, reglering och koordinering. Projektet ska fokusera på den kontinuerliga styrningen av hälso- och sjukvården, vilken exempelvis genomförs genom överenskommelser, snarare än på införandet av olika politiska reformer.

Doktorandens uppdrag är att utforma forskningsprojektet och de ingående delstudierna såväl teoretiskt som empiriskt. Därtill kommer datainsamling och analys, vilket inkluderar läsning av offentliga dokument, genomförandet av intervjuer och bearbetning av statistik. Doktoranden har också ett huvudansvar för att skriva vetenskapliga artiklar, avsedda för publicering i internationella tidskrifter.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %), vilket förlänger doktorandperioden med motsvarande tid. Doktoranden förväntas också delta i forskargruppens gemensamma aktiviteter, såsom litteraturseminarier och forskargruppsmöten.

Kvalifikationskrav: Sökanden ska inneha en masterexamen i folkhälsovetenskap eller samhällsvetenskap. Sökanden ska kunna uppvisa god kommunikationsförmåga. God förmåga att uttrycka sig både på svenska och engelska i skrift och tal är ett krav. Dokumenterade kunskaper inom kvalitativa metoder är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Stor vikt läggs vid erfarenhet av att ha deltagit i tidigare vetenskapliga arbeten gällande styrning inom svensk hälso- och sjukvård. Goda kunskaper om svensk förvaltning inom stat och region samt statliga-regionala relationer är meriterande liksom dokumenterad erfarenhet av att samverka med myndigheter och det övriga samhället kring forskningsarbeten.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökan: Ansökan skall skrivas på svenska och innehålla ett personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen, CV, kopior av examensbevis och betyg. Ange även vilka erfarenheter du har av att delta i vetenskapligt arbete samt anledningen till att du vill gå en forskarutbildning. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om minst två referenspersoner.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mio Fredriksson, Docent/Forskare i hälso- och sjukvårdsforskning, e-post: mio.fredriksson@pubcare.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 3 december 2020, UFV-PA 2020/4297.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: enligt överenskommelse Visstidsanställning