arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i företagsekonomi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 november

 • Sök jobbet senast

  15 december

Om jobbet

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Företagsekonomin är ett av de största ämnena vid Mittuniversitetet med verksamhet av ungefär lika stor omfattning i Sundsvall och Östersund.

I ämnet ges utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt uppdragsutbildningar. Hösten 2022 startar ett civilekonomprogram med två fördjupningsinriktningar: marknadsföring & affärsutveckling samt redovisning & finansiering. Den företagsekonomiska forskningen i Sundsvall har särskild koppling till Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) med inriktning mot främst bank, försäkring, pension, fastighet, revision och strategiska nätverk. Forskningen i Östersund är profilerad mot entreprenörskap, regional och lokal utveckling, företagsutveckling och turism.

Institutionen utlyser inom ämnet företagsekonomi en licentiandtjänst inom forskningsprojektet ” Enhancing entrepreneurship in rural areas through local food systems” finansierat av Kamprad forskningsstiftelse. Projektet undersöker med både kvalitativa och kvantitativa metoder hur kopplingen mellan entreprenörskap, kulturella och kreativa näringar och lokala livsmedelssystem kan bidra till hållbar regional och lokal utveckling. Syftet är således att belysa och analysera lokala livsmedelssystems styrkor, möjligheter, svagheter och utmaningar. Den specifika inriktningen på arbetet formuleras i samråd med handledare.

För anställningen är det meriterande att den sökande har en akademisk och/eller praktisk bakgrund inom entreprenörskap och har en förtrogenhet inom de kulturella och kreativa näringarna, gärna med koppling till livsmedelssystem. Det är även meriterande om den sökande har erfarenhet av empirinära studier och samverkan med aktörer i det omgivande samhället.

Av vikt är att licentiandstudenten kan bidra till den verksamhet som bedrivs på universitetet, till exempel inom utbildning och administration, samt till forskarutbildningsmiljön genom att finnas på plats på stationeringsorten. Anställningen är tänkt att leda fram till licentiatexamen, men kan eventuellt förlängas till att inkludera tid fram till doktorsexamen.

Arbetsuppgifter


Forskarstudier om minst 80 % samt administration och/eller undervisning om upp till 20 % under två och ett halvt år.

Behörighet


För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att den sökande har allmän behörighet (examen på avancerad nivå) och särskild behörighet. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund


Urval bland sökande som behörighetskraven görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urval sker enligt följande kriterier: För anställning krävs dokumentad fallenhet för forskning, uppvisad i kandidat- och/eller magisteruppsats och andra skriftliga prestationer, samt god förmåga att arbeta självständigt. Ansökan ska åtföljas av en projektskiss (två-fyra A4-sidor), vilken ska innehålla en idé kopplad till projektets inriktning och en tänkt planering av hur idén ska kunna genomföras. Se projekthemsida för mer information om projektet: https://www.miun.se/Forskning/forskningsprojekt/pagaende-forskningsprojekt/enhancing-entrepreneurship-in-rural-areas-through-local-food-systems/

Personliga förmågor


Vi ser att du är en kritisk tänkande person som gillar utmaningar, har god förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Andra egenskaper som ökar vikten av att du är resultatinriktad, har förmåga att samarbeta och är tydlig i kommunikationen med andra.

Upplysningar


Närmare upplysningar lämnas av prefekt Daniel Laven, mailto:daniel.laven@miun.se, 010- 142 86 20 eller ämnesföreträdare Peter Öhman, mailto:peter.ohman@miun.se, 010-142 86 77.

Information finns även på http://www.miun.se/jobb/ .

Anställning och tillträde


Denna anställning avser en heltidsanställning under två och ett halvt år och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Tillträde 1 februari 2023 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Stationeringsort: Östersund


Lön: Ingångslönen fastställs enligt en för Mittuniversitetet lokalt avtalad lönestege för doktorander.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de tidigare som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan


Ansökan med styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats (er) och andra relevanta publikationer, den kortfattade projektskissen om två-fyra sidor, samt något om varför han eller hon anser sig vara rätt person för anställningen.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-15.

 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.

Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.

Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 1 februari 2023 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till