arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i företagsekonomi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 mars

 • Sök jobbet senast

  23 juni

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet bedriver forskning och utbildning i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik samt rätts- och turismvetenskap. Vår uppgift är att få människor att växa med hjälp av kunskap som forskare, lärare och studenter skapar tillsammans. Vi bidrar med entreprenöriellt tänkande och hållbara lösningar på komplexa organisations- och samhällsproblem. Vi är stolta över vår långa tradition av samverkan med det omgivande samhället. Vi är ackrediterade genom AACSB. Vår verksamhet bedrivs främst på campus i Kalmar och Växjö.

 

Ämnesområde för anställningen: Företagsekonomi


Placeringsort: Kalmar eller Växjö. Resor mellan orterna kan förekomma.

 

Anställningens omfattning: Högskoleförordningen (kapitel 5, paragraf 2) säger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin egen utbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning, och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

 

Startdatum: oktober 2023. En doktorandtjänst är en tidsbegränsad heltidsanställning.

 

Arbetsbeskrivning


Forskning och utbildning inom företagsekonomi bedrivs inom följande områden: ekonomi- och verksamhetsstyrning, entreprenörskap, finans, International Business, logistik, marknadsföring, organisation och ledarskap och redovisning.

Den här doktorandtjänsten kommer att placeras inom ekonomi- och verksamhetsstyrning och redovisning, revision.

 

Se länken nedan för ytterligare information om vår forskning och utbildning:

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/ekonomihogskolan/forskning/

https://lnu.se/forskning/forskargrupper/centre-for-management-accounting-research/

 

Forskarutbildningen i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet omfattar fyra års finansierade heltidsstudier. Den studerande kommer att läsa totalt 240 högskolepoäng (hp), varav 90 hp är kurser och avhandlingsarbetet är 150 hp. Obligatoriska kurser inkluderar 30 hp metod. Kurser och avhandlingsarbete kan ske vid campus i Kalmar eller Växjö.

Följande länk ger kompletterande information om vår forskarutbildning:

https://lnu.se/en/research/PhD-studies/business-administration/

 

Behörighetskrav


Grundläggande behörighet har den som:

 
 • avlagt examen på avancerad nivå
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på annat sätt inom eller utom Sverige förvärvat motsvarande kunskap.
 

Särskild behörighet har den som:


 
 • har minst 90 högskolepoäng inom ämnet företagsekonomi, eller ämnen anknutna till forskarutbildning i företagsekonomi, eller har motsvarande på annat sätt, inom eller utom Sverige, förvärvade kunskaper
 • har minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå eller forskarutbildning i ämnet företagsekonomi, eller i ämnen anknutna till forskarutbildning i företagsekonomi, inklusive ett examensarbete på kandidat och/eller avancerad nivå.
 • har påvisade goda kunskaper i engelska.
 

Bedömningsgrunder

Urval görs med hänsyn till den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. I bedömningen tas hänsyn till den vetenskapliga skickligheten dokumenterad i vetenskapliga arbeten, kursbetyg, förmågan att samarbeta med andra, och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

 

Kontaktpersoner:


Ansvarig för forskarutbildningen: Docent Viktorija Kalonaityte (viktorija.kalonaityte@lnu.se)

Fakultetshandläggare: Ivana Tomic-Kokic(ivana.tomic-kokic@lnu.se)

HR-partner: Kristofer Stahl (kristofer.stahl@lnu.se)

 

Ansökan


Ansökan ska innehålla; (i) en kortfattad beskrivning av dig själv och vad du är intresserad av, en motivering till varför du vill genomgå en forskarutbildning, samt en redogörelse av meriter och erfarenheter av relevans för utbildningen och forskningsuppgiften; (ii) CV/meritförteckning; (iii) vidimerade kopior av betyg; (iv) två referensbrev med namn och kontaktuppgifter till två akademiska referenspersoner; (v) kopia på examensarbete på avancerad nivå (eller motsvarande) och eventuella publikationer; (vi) ifylld blankett för ansökan till forskarutbildning och (vii) en forskningsplan på 3-5 sidor. Den bör innehålla en diskussion av ditt planerade forskningsarbete och hur det knyter an till forskning inom området ekonomi- och verksamhetsstyrning och redovisning vid Ekonomihögskolan.

Vi rekommenderar starkt att utländska sökande tar GRE- och TOEFL/IELTS-tester och bifogar resultaten i ansökan.

 

Välkommen med din ansökan enligt instruktion senast den 23 juni 2023.

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat