arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i företagsekonomi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 maj

 • Sök jobbet senast

  3 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

Ledigförklarar en till två anställningar som
Doktorand (licentiat) i företagsekonomi
Med placering vid avdelningen för Företagsekonomi, institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

Enhance yourself and our future! One or two PhD student positions in financial assessment of circular economy solutions

Bakgrund

Vår användning av jordens begränsade resurser gör att en övergång till en mer cirkulär och resurseffektiv ekonomi anses som allt viktigare och nödvändig. Mistra REES – Resource-Efficient and Effective Solutions har visionen att möjliggöra en sådan övergång för svensk tillverkningsindustri. Under en fyraårsperiod kommer ett konsortium av svenska universitet, stora och små företag, samt samhällsaktörer eftersträva skapa och konsolidera kunskap för hur produkter, tjänster och affärsmodeller kan utförmas för resurseffektiva och cirkulära lösningar, samt hur dessa kan implementeras. Att kunna utvärdera såväl miljömässiga som finansiella implikationer är av yttersta vikt för ett sådant arbete och för att möjliggöra övergången till en cirkulär ekonomi för svensk tillverkningsindustri. Mot bakgrund av detta utlyser nu avdelningen för företagsekonomi vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) 1-2 doktorandtjänster.

Forskningsfokus

Doktoranderna kommer att ägna sig åt olika inriktningar inom Mistra REES. Detta inkluderar dels att kartlägga befintliga metoder som används inom industrin för att utvärdera finansiella implikationer av cirkulära affärsmodeller samt beskriva användarnas erfarenheter, dels att utveckla nya metoder för att fastställa finansiella implikationer för cirkulära affärsmodeller och resurseffektiva lösningar och utvärdera dessa mot industrins och samhällets behov.

Doktoranderna kommer därmed att utveckla kunskap inom cirkulära affärsmodeller, kalkylering, LCC och investering. Detta kommer innebära såväl vetenskapliga bidrag som praktiska implikationer för ledande tillverkningsföretags framtida konkurrenskraft. Doktoranden kommer att samarbeta med övriga forskare och företag involverade i Mistra REES samt internationellt erkända forskare inom området. Detta innebär samarbete med forskare inom andra discipliner samt industripartners. Ett intresse för multi- och tvärvetenskaplig forskning är därför viktigt.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning. För att vara behörig till forskarutbildningen krävs att den sökande har avlagt en examen på avancerad nivå (eller motsvarande) inom ett område med direkt relevans för tjänsten, såsom ekonomistyrning, finansiering eller motsvarande.

Kunskap inom cirkulär ekonomi och ett dokumenterat intresse eller erfarenheter från multi- och/eller tvärvetenskapligt arbete är meriterande. Du samarbetar väl med andra och har en god analytisk förmåga. Du har en god förmåga att uttrycka dig i engelska i tal och skrift. Kunskaper i svenska är meriterande men inte ett krav.

Förordnandetid

Anställningen förnyas ett år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under 2 års tid.

Tillträde

1 september 2020 eller efter överenskommelse.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.  

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Bifoga din uppsats som en publikation till din ansökan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 3 augusti 2020. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat