arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i företagsekonomi, inriktning ekonomistyrning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 juni

 • Sök jobbet senast

  10 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år.

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget.
Omfattning: 100%
Placering: Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lund

Arbetsuppgifter


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordningen SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen 7 kap 39 §).

Behörig att antas till forskarutbildningen i företagsekonomi är den som uppfyller kraven på grundläggande behörighet samt har avslutat minst 90 högskolepoäng i ett för forskarutbildningen relevant ämne och ett självständigt arbete, relevant för forskarutbildningen, motsvarande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund


Avgörande urvalskriterium är förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Redogörelsen för forskningsintresse samt tidigare uppsatser, särskilt på magisternivå, är viktiga indikatorer på denna förmåga liksom tidigare visad förmåga i studier och andra relevanta sammanhang.

Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av prefekten efter samråd med studierektor för forskarutbildningen och vid behov av ytterligare medbedömare med speciell kompetens inom den sökandes tänkta avhandlingsområde.

Villkor


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökningsförfarande


Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska innehålla:

- Ifylld ansökningsblankett (som finns här: https://www.fek.lu.se/forskarutbildning/ansokan)
- Introduktionsbrev
- Curriculum Vitae
- Forskningsplan omfattande högst 5 sidor
- Betyg och examensbevis
- Uppsats på avancerad nivå och ev. på grundnivå
- Övriga handlingar som sökande önskar åberopa

Vidimerade kopior av intyg krävs.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2021-10-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning