arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i företagsekonomi Inom Campus Gotland forskarskola

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast och rörlig lön

 • Publicerad

  4 maj

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Uppsala universitet skapar en ny forskarskola inom hållbar utveckling på Campus Gotland. Forskarskolans uppgift är att bedriva forskning utifrån centrala samhällsutmaningar där lokal relevans möter internationell excellens. Här undersöks frågor om bland annat förändrade energisystem, hållbar konsumtion och destinationsutveckling. Bevarande och förändring liksom definition och hantering av resurser är centrala aspekter. Forskarskolan är starkt förankrad i pågående tvärvetenskapliga samarbeten inom forskning och utbildning vilka bedrivs i en internationell miljö. Här arbetar vi tillsammans med internationella partners, gästforskare och lokala aktörer med ett särskilt fokus på kunskapsutveckling för att klara den omställning som behövs för att leva väl i en värld med klimatförändringar. Som doktorand kommer du vara del av denna tvärvetenskapliga forskningsmiljö. Du kommer även ta del av forskarskolans doktorandkurser, seminarier samt förstklassig doktorandhandledning.
Doktorandanställningen är placerad vid Företagsekonomiska institutionen på Campus Gotland i Visby. För mer information, se institutionens webbplats.
Projektbeskrivning: Företagsekonomiska institutionen och Institutionen för informatik och media kommer tillsammans att driva två doktorandprojekt inom ramen för forskarskolan. Gemensam utgångspunkt för doktorandprojekten är att det finns ett stort behov av att studera hur vi med stöd av digitala system kan hjälpa konsumenter att fatta mer hållbara beslut avseende konsumtion av dagligvaror.
Doktoranden vid Företagsekonomiska institutionen kommer att ur ett marknadsföringsperspektiv ha en inriktning mot studier av konsumenters beslutsfattande. Konsumentens faktiska val och attitydmätningar har tidigare använts till att försöka förutsäga deras beteende i olika köpsituationer och utifrån detta ändra butiksmiljön. I detta doktorandprojekt kommer konsumentens informationsprocessande att stå i fokus. Särskilt studeras hur digitala systemet som utformas för konsumentens användande kan bidra till att möjliggöra en mer hållbar konsumtion av dagligvaror. Härigenom skall projektet utveckla kunskap om vad som påverkar livsmedelskonsumenters beslutsfattande och på vilka sätt digitala system kan stödja detta beslutsfattande så att det bidrar till en mer hållbar utveckling.
Arbetsuppgifter: En doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå (4 år heltid), fördelat på 90 hp i kurser och 150 hp i avhandlingsarbete. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå (högst 20%) då anställningen kan förlängas till max 5 år.
Behörighet: Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper på annat sätt. Särskild behörighet har den som har godkänt resultat på kurser om 90 hp i företagsekonomi eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt.
Därutöver krävs att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.
Behörighet - Språkkrav Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen. Det går att visa att språkkraven uppfylls på flera sätt, inklusive ett internationellt erkänt test såsom TOEFL eller IELTS, eller genom tidigare gymnasie- eller högskolestudier. Vid språktesten krävs följande resultat:
TOEFL: Pappersbaserat: Resultat på minst 4,5 (skala 1–6) på skriftligt test och ett sammanlagt resultat på 575. Internetbaserat: Resultat på minst 20 (skala 0-30) på skriftligt prov och ett sammanlagt resultat på minst 90.
IELTS: Ett sammanlagt resultat på minst 6,5 och inget delresultat på mindre än 5,5.
Cambridge: CAE, CPE Mer information om engelskakrav.
Önskvärt/meriterande i övrigt: Kunskaper i svenska är meriterande.
Bedömningsgrunder: Vid urval av sökande utgår man från följande
· Förutom att den sökande uppfyller behörighetskraven bedöms examensarbeten eller andra skriftliga arbeten på svenska eller engelska.
· Den sökandes förutsättningar att tillgodoräkna sin utbildning på forskarnivå i företagsekonomi enligt kriterier gällande stringens, teoretisk medvetenhet, förmåga till kritiskt tänkande, självständighet och originalitet liksom kommunikativ förmåga.
Intervju: En särskilt inrättad rekryteringskommitté bereder ansökningarna och avger rekommendation över vilka sökande som bör kallas till intervju. De som går vidare i urvalsprocessen bland de som intervjuats kommer att få göra en skriftlig uppgift. Rekryteringen är planerad att vara klar i november 2020.
Ansökan ska innehålla följande dokument: se https://uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=324688
Tillträde: 11 januari 2021 eller enligt överenskommelse.
Omfattning: 100%
Välkommen med din ansökan senast 15 september 2020, UFV-PA 2020/1121

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Lön

Lönetyp: Fast och rörlig lön