arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i folkhälsovetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 oktober

 • Sök jobbet senast

  20 november

Om jobbet

vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Sista ansökningsdag: 2019-11-20.

Institutionen för folkhälsovetenskap är en ny institution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten med omkring 70 anställda. Vi erbjuder en dynamisk, tvärvetenskaplig och internationellt framstående forskningsmiljö. Vid institutionen finns två centrumbildningar: Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) samt Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). Vid institutionen bedrivs även utbildning i folkhälsovetenskap på grund-, avancerad och forskarnivå.

Utlysningen sker i enlighet med ett avtal mellan Karolinska Institutet och CHESS vid Stockholms universitet. Doktoranden kommer att vara anställd och ha sin arbetsplats vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet och antagen till doktorandutbildningen vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet.

Projektbeskrivning

Doktorandtjänsten är kopplad till projektet ”Sociala skillnader i hälsa och arbetsmarknadstillhörighet bland äldre. Betydelsen av barndomsfaktorer samt psykosocialt och fysiskt belastande arbetsmiljöer mätta över ett helt arbetsliv”. Projektet syftar till att undersöka betydelsen av fysisk och psykosocial arbetsmiljö under arbetslivet, i relation till kognitiva, fysisk och sociala faktorer mätta innan inträdet i arbetslivet, som determinanter för socioekonomiska skillnader i tidigt arbetsmarknadsutträde. Projektet undersöker samband mellan dessa faktorer och risk för arbetslöshet, långtidssjukskrivning, förtidspension samt tidig pension från medelåldern och framåt. Projektet utgår ifrån information i befintliga kohorter samt registerbaserad information.

Forskarstudenten kommer att arbeta inom en mångdisciplinär, internationell forskningsmiljö med tillgång till expertis inom epidemiologi, folkhälsa, samhällsvetenskap och andra relevanta forskningsdiscipliner.  Inom ramen för sina forskarstudier förväntas doktoranden bidra till hantering och harmonisering av data, studiedesign och dataanalys, publicera undersökningsresultat från epidemiologiska analyser och delta i spridning av forskningsresultat till vetenskapssamhället och till andra intressenter.

Behörighetskrav

Information om behörighetskrav finner du i den fullständiga annonsen.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga finner du i den fullständiga annonsen.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information om anställningen lämnas av professor Tomas Hemmingsson, tomas.hemmingsson@su.se.

För mer information om forskarutbildningen, kontakta studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, Emilie Agardh, emilie.agardh@ki.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.