arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i folkhälsovetenskap med inriktning genus och hälsoojämlikhet

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 september

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Sista ansökningsdag: 2020-10-15.

Institutionen för folkhälsovetenskap är en ny institution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten med omkring 70 anställda. Vi erbjuder en dynamisk, tvärvetenskaplig och internationellt framstående forskningsmiljö. Vid institutionen finns två centrumbildningar: Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) samt Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). Vi bedriver även utbildning i folkhälsovetenskap på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Projektbeskrivning

Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för projektet ”Risk och resiliens: Vägar till (o)hälsa bland kvinnor och män med erfarenheter av ogynnsamma uppväxtvillkor (RISE)”. Projektet tar avstamp i de sätt på vilka ogynnsamma uppväxtvillkor ökar risken för fysisk och psykisk ohälsa över livet. Ett betydande antal av de barn som upplever ogynnsamma uppväxtvillkor kopplade till familjen klarar sig emellertid relativt bra senare i livet. Detta kan antas spegla resiliens.

Baserat på en kohort av svenska män och kvinnor som följts från födelsen till och med pensionsålder, syftar RISE till att öka vår förståelse kring hur risk- och resilienceprocesser länkar samman ogynnsamma uppväxtvillkor med utvecklingen av ohälsa. Utöver detta kommer ett genusperspektiv att genomsyra hela projektet.

Vi söker nu en doktorand som är intresserad av anlägga ett genusperspektiv på hälsoojämlikhet. Inom ramarna för RISE kommer doktoranden att använda olika statistiska metoder lämpade för livsförloppsdata, för att utforska könsskillnader i utvecklingen av ohälsa och/eller könsspecifika risk- och resiliensfaktorer.

Eftersom projektgruppen består av juniora och seniora forskare med bakgrund inom sociologi, socialepidemiologi, folkhälsa, socialt arbete och statsvetenskap, bjuder vi in kandidater från de flesta akademiska fält inom medicin, samhällsvetenskap och beteendevetenskap.

Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega med ett starkt intresse för könade livsförlopp och tvärvetenskaplig forskning!

Behörighetskrav

Information om behörighetskrav finner du i den fullständiga annonsen.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga finner du i den fullständiga annonsen.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information om anställningen lämnas av projektledaren Ylva B Almquist, tfn 08-674 79 69, ylva.almquist@su.se.

För mer information om forskarutbildningen, kontakta studierektor för forskarutbildningen Peter Larm, tfn 08-674 79 67, peter.larm@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se​​.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön enligt doktorandstege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat