arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i folkhälsovetenskap med inriktning arbetsrelaterade beteenden

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 september

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Sista ansökningsdag: 2020-10-15.

Institutionen för folkhälsovetenskap är en ny institution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten med omkring 70 anställda. Vi erbjuder en dynamisk, tvärvetenskaplig och internationellt framstående forskningsmiljö. Vid institutionen finns två centrumbildningar: Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) samt Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). Vi bedriver även utbildning i folkhälsovetenskap på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Doktoranden kommer att vara antagen till forskarutbildningen vid Institutionen för folkhälsovetenskap, men ha sin anställning och arbetsplats vid Stressforskningsinstitutet, en del av Psykologiska institutionen. Stressforskningsinstitutet utgör en interdisciplinär forskningsmiljö med starkt internationellt samarbete.

Projektbeskrivning

Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för programmet ”Exponering för arbetsrelaterade negativa sociala beteenden– utökad kunskap om dess psykosociala arbetsrelaterade- och organisatoriska bestämningsfaktorer och risk för morbiditet och mortalitet”. Detta program syftar till att studera ifall exponering för arbetsrelaterat våld/hot om våld, mobbning och sexuella trakasserier är relaterade till allvarliga hälsoutfall och hälsobeteenden. Det syftar också till att studera om arbetsrelaterade resurser kan modifiera sambanden, och om en rad organisatoriska-, arbetsplats- och arbetsförhållanden predicerar exponering.

Doktorandprojektet kommer att fokusera på exponering för arbetsrelaterat våld/hot om våld och/eller mobbning i relation till psykisk ohälsa, sjukskrivning och/eller hälsobeteenden men också relvansen av vissa organisatoriska eller psykosociala arbetsförhållanden, beroende på den sökandes intresse och bakgrund.

Studierna kommer framför allt att utgå från data från arbetsmiljöundersökningarna eller Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (SLOSH), men kan även innefatta data från Danmark och Finland. Projektet förväntas kunna bidra till en ökad medvetenhet om hälsokonsekvenser av arbetsrelaterat våld/hot om våld och/eller mobbning och peka på sätt att förebygga arbetsrelaterat våld/hot om våld och/eller mobbning.

Behörighetskrav

Information om behörighetskrav finner du i den fullständiga annonsen.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga finner du i den fullständiga annonsen.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information om anställningen lämnas av docent Linda Magnusson Hanson, tfn 08-5537 89 16, linda.hanson@su.se.

För mer information om forskarutbildningen, kontakta studierektor för forskarutbildningen, Peter Larm, tfn 08-674 79 67, peter.larm@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se​​.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön enligt doktorandstege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat